Atradius er tilgjengelig verden over.


Ta kontakt med kundeansvarlig via telefon, e-post eller via online tjenester.

 

Atradius iverksetter nå tiltak for å beskytte helsen og sikkerheten til våre ansatte, som også best mulig skal bidra til å redusere potensiell spredning av COVID-19. Vi er operative, kundeansvarlige jobber hjemmefra og vi er tilgjengelige via telefon og e-post. Våre kontorer vil være åpne for å tilsikre at du mottar de tjenestene du har behov for, men vi kan ikke lengre motta besøkende.

Vi takker for deres forståelse i en utfordrende situasjon.

 

Atradius News:

8/4-2020: Investing in projects to help people through COVID-19

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.