Rapporter

MENA Country Report Algeria 2018

Landrapport

 • Algerie
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,

24 juli 2018

Despite the rebound in oil prices economic growth is expected to recover only modestly in 2018 as fiscal consolidation hampers private consumption growth.

Handelsrapporter

Informasjon om handelsmuligheter inkludert dokumentene: Export Practice, Credit-to-Cash Briefings og Atradius Risk Map.

Sektoranalyse

Våre sektoranalyser gir deg de siste trender og framtidsutsikter i utvalgte nøkkelbransjer.

Атрадиус Прогноза по индустрии

Filter...

etter land

Filtrer etter land

etter sektor

Filtrer etter sektor

etter nøkkelord

Filtrer etter søkeord

  Market Monitor Machines France 2018

  Market Monitor

  • Frankrike
  • Maskiner/Ingeniør

  13 november 2018

  Many producers are under pressure to either expand/grow or refuse orders, while difficulties in hiring skilled staff impacts further business expansion.

  Market Monitor Machines Italy 2018

  Market Monitor

  • Italia
  • Maskiner/Ingeniør

  13 november 2018

  As in previous years, competition remains strong in the domestic market, mainly among small and medium-sized machinery companies depending on construction.

  Market Monitor Machines United Kingdom 2018

  Market Monitor

  • Storbritannia
  • Maskiner/Ingeniør

  13 november 2018

  A modest insolvency increase is expected in 2019, with businesses related to oil and gas exploration, construction and agricultural markets mainly exposed.

  Market Monitor Machines Belgium 2018

  Market Monitor

  • Belgia
  • Maskiner/Ingeniør

  13 november 2018

  The demand situation for Belgian machinery businesses is generally positive, but remains affected by difficulties in some major buyer industries.

  Market Monitor Machines Denmark 2018

  Market Monitor

  • Danmark
  • Maskiner/Ingeniør

  13 november 2018

  There is pressure on the profits of turbine manufacturers and their suppliers along the value chain, and further consolidation seems to be likely.

  Market Monitor Machines Germany 2018

  Market Monitor

  • Tyskland
  • Maskiner/Ingeniør

  13 november 2018

  Due to its high export ratio the industry is highly susceptible to rising geopolitical risks, exchange rate volatility, and rising protectionism.

  Market Monitor Machines Singapore 2018

  Market Monitor

  • Singapore
  • Maskiner/Ingeniør

  13 november 2018

  Business performance and profit margins of machinery traders could be negatively affected by the ongoing trade dispute between China and the United States.

  Market Monitor Machines Spain 2018

  Market Monitor

  • Spania
  • Maskiner/Ingeniør

  13 november 2018

  Due to its high export ratio the industry is highly susceptible to external risks like a deterioration in the Eurozone and rising protectionism.

  Market Monitor Machines USA 2018

  Market Monitor

  • USA
  • Maskiner/Ingeniør

  13 november 2018

  Some caution is still advised on businesses dependent on the oil/gas and the mining industry, due to potential impacts of energy price volatility.

  Global Economic Outlook - November 2018

  økonomisk forskning

  • Algerie,
  • Angola,
  • Generell økonomisk

  08 november 2018

  The bright outlook presented in May has proven true but clouds are quickly gathering on the horizon. In an increasingly uncertain environment, there is no room for policy mistakes.

  Ansvarsfraskrivelse

  Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.