Debt Collections Handbook Brazil 2018

Inkassohåndbok

 • Brasil
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,
 • Kjemikalier/Farmasøytisk,
 • Konstruksjon,
 • Varige Forbruksgoder,
 • Elektronikk/IKT,
 • Finansielle Tjenester,
 • Mat,
 • Generell økonomisk,
 • Maskiner/Ingeniør,
 • Metaller,
 • Papir,
 • Tjenester,
 • Stål,
 • Tekstiler

24 september 2018

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Brazil.

Amicable collections

General information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atradius Collections maintains a professional collection process. We contact debtors verbally and in writing with a proactive and objective approach, in order to mitigate risk to our clients. Our team of collection specialists carry out the collection process in-house, adhering to federal and state laws and focusing on the relationships between our clients and their debtors.

Interest

Atradius Collections charges debtors interest as determined by the legal interest rate allowed in Brazil, according to the amounts due and applicable for domestic cases. However, for cases abroad, it is very complex to charge interest, because the debtor must submit documentation, including proof of money remittance to the Central Bank, unless the client has official documents such as invoices, debit notes and the likes to support the transaction. In accordance with the prevailing law, the interest allowed is 1% per month plus a payment default fine of 2%. From a cultural point of view, Brazilian debtors are willing to pay interest.

Debt collection costs

There are no legal restrictions in Brazil on charging debt collection costs; meanwhile, such costs cannot be considered to be abusive. From a cultural point of view, Brazilian debtors are not used to paying debt collection costs.

The Debt Collections Handbook presents a snapshot of Brazil's economic situation and covers the following topics:

 • Legal procedures and lawsuit
 • Insolvency proceedings
 • Time frame and outcome

To read more about steps and procedures undertaken in debt collections in Brazil:

 

 

Download Debt Collections Handbook Brazil now!

 

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.