Market Monitor - Chemicals performance - Switzerland

Market Monitor

  • Sveits
  • Kjemikalier/Farmasøytisk

01 juni 2015

Chemicals/pharmaceuticals has been a well performing sector in Switzerland; demand and profit margins are expected to remain stable in 2015.

Market performance at a glance 

Switzerland

  • The performance of the Swiss chemicals/pharmaceuticals industry has been strong for years, with most businesses showing good financial health. Businesses´ gearing is generally low, while banks are very willing to provide loans.
  • Many Swiss companies in this sector benefit from a geographically well diversified customer portfolio, which ensures a good risk distribution of their trade receivables.
  • As many Swiss chemicals/pharmaceuticals businesses have diversified their production sites outside Switzerland, they are among the Swiss export-driven sectors that are least affected by the appreciation of the Swiss franc.
  • Demand and profit margins in this industry are expected to remain stable in 2015.
  • The average payment duration in the Swiss chemicals/pharmaceuticals industry is 45 to 60 days. The number of protracted payments, non-payments and insolvency cases is traditionally low, and it is expected that there will be no change in the coming months.
  • Due to the general positive indicators, our underwriting stance continues to be relaxed for all segments of this industry.

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.