Market Monitor - Focus op de voedingssector- Ierland

Market Monitor

 • Irland
 • Mat

17 desember 2015

De Ierse voedingssector heeft geprofiteerd van de zwakkere euro, de heropflakkering van de Ierse economie en groeiend consumentenvertrouwen.

Marktprestaties in een oogopslag

 • De exportgerichte Ierse foodsector ziet de vraag naar zijn producten toenemen. De bedrijven in de sector profiteren van de zwakkere euro (voornamelijk ten opzichte van het Britse pond), wat een belangrijke reden is waarom de winstmarges zijn gestegen en de komende maanden naar verwachting verder zullen stijgen, met name in de subsector vlees. In eigen land profiteert de sector van de opleving van de Ierse economie en het groeiende consumentenvertrouwen.
   
 • Voor het Ierse zuivelsegment hebben de recente afschaffing van de Europese melkquota en de scherp dalende melkprijzen geleid tot een daling van de marges op korte termijn en tot het uitstellen van investeringsprogramma's. Maar op lange termijn zal de afschaffing naar verwachting nieuwe kansen bieden voor Ierse zuivelbedrijven.
   
 • De sector heeft nog altijd te lijden onder het feit dat er tijdens de recessiejaren te weinig is geïnvesteerd. De banken verstrekken nog steeds niet genoeg kredieten aan de sector, maar de situatie is aan het verbeteren.
   
 • De afgelopen 12 maanden was het betalingsgedrag in deze sector zeer goed. Het aantal gevallen van betalingsachterstand, niet-betaling en insolventie is erg laag en voor de komende maanden wordt geen verslechtering verwacht.
   
 • Gezien de algemeen gunstige situatie wat het kredietrisico betreft en gelet op de goede bedrijfsvooruitzichten blijft ons risicoacceptatiebeleid open ten aanzien van voedselproducenten en foodretailers in het algemeen. We zijn iets voorzichtiger in het segment groenten en fruit omdat sommige bedrijven zeer lage marges hebben met blootstellingen die hun eigen vermogen overschrijden.
Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.