Market Monitor - Construction industry - Turkey

Market Monitor

  • Tyrkia
  • Konstruksjon

19 februar 2015

Problems remain in the building sectors of most of the countries covered in this issue of the Market Monitor. Consequently, the outlook for the construction industry in 2015 remains muted.

Market performance at a glance

Turkey

  • Turkish construction growth slowed to 2.9% in Q3 of 2014.
  • International projects of Turkish builders decreased due to the on-going conflicts in Iraq and Syria and the downturn in Russia.
  • In 2015 investment in public construction is expected to increase ahead of the June general elections and due to some large infrastructure projects.
  • Despite persistent growth, risks in the construction sector are increasing as many businesses are highly indebted and non-performing loans are rising.
  • High interest rates hampering business performance.
  • Bankruptcy protection requests are increasing.

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.