Trading safely with Russia webinar

Trade Hell Med

  • Russland
  • Jordbruk,
  • Automotive/Transport,

31 august 2015

On 15 October 2015, Atradius Credit Insurance hosted a webinar that looked at the opportunities available for trade with Russia and how to safely transact your business.

Russia

 With trade sanctions extended this summer, Russia appears to be a difficult country to do business with. Despite the sanctions, there are many opportunities still available if you have the right products or services and follow the appropriate laws and guidelines to ensure payment.

On 15 October 2015 at 15:00 Central European Time, Atradius Credit Insurance hosted a webinar that looked at the opportunities available for trade with Russia and how to safely transact your business.

Russia webinar

A panel of experts on Russia’s economy, business culture and law covered the opportunities and the logistics of trading in and with Russia in a lively debate designed to help businesses make their mark there. The discussion was led by award winning financial journalist and broadcaster Adam Shaw.

Click here to listen to our Trade Safely with Russia webinar.

Trade safely with Russia guide

The Trade safely with Russia report looks at ten principles that those seeking to expand their sales strategy into Russia should follow, to avoid the many pitfalls of trading in untried territory.

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.