Market Monitor - ICT industry - UAE

Market Monitor

  • De forente Arabiske Emirater
  • Elektronikk/IKT

16 juni 2016

In the UAE, payment delays and protracted defaults have increased since Q4 of 2015, as have run-away cases due to cash problems in this industry.

  • The ICT value chain in the UAE encompasses vendors, distributors, power retailers, resellers and other small retailers, while manufacturing is not present. Most of the vendors and distributors are present in Dubai’s free trade zones, and redistribute to the wider Middle East.
  • The UAE’s ICT market is currently characterised by high competition, single-digit margins, low entry barriers and stagnating growth in subsegments like PCs and desktops. Low oil prices have put downward pressures on the economy and discretionary spending, including the ICT segment.
  • The imposition of a customs duty on certain consumer durables and IT products in India has negatively impacted the overall demand of ICT products.
  • Payment delays and protracted defaults have increased since Q4 of 2015, as have run-away cases due to cash problems in this industry. One of the main reasons for the increased default rate is the lack of support from banks in the form of reduced or cautious lending.
  • Our underwriting stance continues to be very selective and we are especially cautious when it comes to distributors and resellers exporting to high political risk countries in the Middle East and Africa.
Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.