Country Report United Kingdom 2016

Landrapport

 • Storbritannia
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,
 • Kjemikalier/Farmasøytisk,
 • Konstruksjon,
 • Varige Forbruksgoder,
 • Elektronikk/IKT,
 • Finansielle Tjenester,
 • Mat,
 • Maskiner/Ingeniør,
 • Metaller,
 • Papir,
 • Tjenester,
 • Stål,
 • Tekstiler

28 april 2016

In the United Kingdom, consumer spending is still fuelling the economic expansion, helped by a decrease in unemployment and low consumer price inflation.

2016_CR_WE_UK_key_indicators 2016_CR_WE_UK_industries_performance_forecast

The insolvency environment

Insolvency decrease expected to slow down in 2016

Since 2012, the number of business failures in the United Kingdom has been falling. In 2015 the UK Insolvency Service recorded a 9.2% year-on-year decrease in compulsory liquidations and creditors’ voluntary liquidations in England and Wales, with 12,855 cases recorded. We expect this trend to slow down in 2016, with business failures forecast to decrease by just around 1%.

2016_CR_WE_UK_business_insolvencies

Economic situation

Growth rate expected to slow down in 2016

2016_CR_WE_UK_Real_GDP

After growing 2.2% in 2015, United Kingdom’s GDP is expected to increase 1.9% in 2016. Consumer spending is still fuelling the economic expansion, helped by a further decrease in unemployment and low consumer price inflation. However, financial market turmoil and the slowdown in world trade have caused wage growth to lose steam (1.9% in 2015), potentially having negative consequences for household spending in 2016.

The strong pound and weak external demand continue to weigh on manufacturing activity. A strong pound negatively affects British exports to the eurozone, which is still the UK’s most important trading partner, accounting for more than 40% of exports. That said, uncertainty about the outcome of the Brexit referendum in June 2016 has begun to weigh on the pound, relieving some pressure for UK exporters.

2016_CR_WE_UK_Industrial_production

In the current economic environment, a rate hike by the Bank of England seems to be off the table until 2017.

Comprehensive austerity measures and tax increases since 2011 have slowly reduced the fiscal deficit to 4.0% of GDP in 2015. However, government debt continues to rise and is forecast at more than 83% of GDP in 2016.

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.