Atradius' kredittforsikring hjelper bedrifter med å beskytte seg mot risikoer som kundeinsolvens, reorganisering eller konkurs.

Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon om våre produkter eller tjenester.

Et lønnsomt samarbeid

Som en av verdens ledende aktører innenfor kredittforsikring, garantier og inkasso er Atradius opptatt av å bygge gode relasjoner til våre kunder. Vi legger stor vekt på et tett samarbeid mellom våre spesialister innen kredittforsikring, garantier og inkasso, og din bedrift.

Les mer om oss

I en verden i rask endring øker risikoen for konkurser, samtidig er konkursene blitt vanskeligere å forutsi

Morten Nordvold LOCAL Image (4 to 3)

Digitale Løsninger

Atradius Flow

Se video om Atradius Flow som forenkler og effektiviserer håndteringen av vår kredittforsikring.

Atradius Insights

Vårt mål er å støtte deres vekst. Med Atradius Insights gir vi deg mulighet til å være i forkant med nye muligheter og risiki.

Atradius Atrium

Vår kundeportal for håndtering av kredittforsikring og oversikt over forsikrede kunder.

Atradius API

Vår API-løsning gjør at dere kan integrere kredittforsikring og automatisere prosesser i deres interne system, slik at dere kan arbeide mer effektivt.

Publikasjoner

Economic Outlook - July 2024

Økonomisk analyse

  • ,
  • Algerie,
  • Generell økonomisk

04 juli 2024

The global economy seems on track for a soft landing, as inflation is coming down while a recession can be avoided.

Kontakt oss

Navn: Atradius Norge
Tel: +47 67 83 71 00
E-post: kundesenter.no@atradius.com

Atradius er representert i mange land i ulike deler av verden. For å finne informasjon om et spesifikt land kan du velge det fra listen

Kontakt oss