"97% av spurte kunder vil anbefale Atradius til andre organisasjoner"

TechValidate, uavhengig undersøkelse

Hvordan vi jobber sammen med deg

Som spesialister innen kredittforsikring, garantier og inkasso jobber vi for å bygge sterke relasjoner med våre kunder. Vi jobber sammen med deg for å forstå og støtte din bedrift.

Les mer om oss

Det føles godt å ha Atradius som partner. På den måten behøver jeg ikke å være personen som gir en tommelfinger opp eller ned- og kundene forstår.

Morten Fullerton, Atradius case study

Produkter

Kredittforsikring

Vår kredittforsikring hjelper din bedrift å sikre seg mot kredittrisiko i handel med dine kunder. Vår kredittforsikring skreddersys etter størrelsen på din bedrift.

Global kredittforsikring

For multinasjonale selskap tilbyr Atradius Global løsninger for hele virksomheten, med lokal service som reflekterer selskapets egne geografiske utstrekning og poliser på lokalt språk.

Inkasso

Uansett hvor dere eller debitor er lokalisert i verden, kan vi bistå i innkrevingen av utestående fakturaer i alle land, tidssoner, valutaer og språk.

Garantier

Garantier fra Atradius hjelper din bedrift med å oppfylle krav om sikkerhetsstillelse i nye kontrakter eller ordre. Et samarbeid med oss kan avlaste din bankavtale.

Publikasjoner

Global Economic Outlook - November 2018

økonomisk forskning

  • Algerie,
  • Angola,
  • Generell økonomisk

08 november 2018

Compass

The bright outlook presented in May has proven true but clouds are quickly gathering on the horizon. In an increasingly uncertain environment, there is no room for policy mistakes.

Kontakt oss

Navn: Atradius Norge
Tel: +47 67 83 71 00
E-post:

Atradius er representert i mange land i ulike deler av verden. For å finne informasjon om et spesifikt land kan du velge det fra listen

Kontakt oss
Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.