Atradius er tilgjengelig verden over. Ta kontakt med kundeansvarlig via telefon, e-post eller via online tjenester.

Les mer om hvordan vi arbeider innenfor retningslinjer for COVID-19

Et lønnsomt samarbeid

Som en av verdens ledende aktører innenfor kredittforsikring, garantier og inkasso er Atradius opptatt av å bygge gode relasjoner til våre kunder. Vi legger stor vekt på et tett samarbeid mellom våre spesialister innen kredittforsikring, garantier og inkasso, og din bedrift.

Les mer om oss

Det føles godt å ha Atradius som partner. På den måten behøver jeg ikke å være personen som gir en tommelfinger opp eller ned- og kundene forstår.

Morten Fullerton, Atradius case study

Produkter

Kredittforsikring

Med kredittforsikring fra Atradius er din bedrift sikret mot ulike typer risiko forbundet med salg på kreditt.

Global kredittforsikring

Med kredittforsikring fra Atradius tilpasser vi våre produkter multinasjonale selskapers behov og tilbyr lokaltilpasset service, på tvers av landegrenser og geografisk utstrekning.

Inkasso

Vår verdensomspennende inkassotjeneste kan bistå i innkrevingen av utestående fakturaer i de fleste land og valutaer.

Garantier

Atradius stiller kontraktsgarantier i ulike markeder og bransjer, og hjelper din bedrift med å oppfylle krav om sikkerhetsstillelse. Et samarbeid med Atradius kan avlaste din bankavtale.

Publikasjoner

Country Report Czech Republic 2020

Landrapport

  • Tsjekkisk Republikk
  • Automotive/Transport,
  • Generell økonomisk

13 oktober 2020

The Czech economy remains highly vulnerable to foreign trade losses

Kontakt oss

Navn: Atradius Norge
Tel: +47 67 83 71 00
E-post:

Atradius er representert i mange land i ulike deler av verden. For å finne informasjon om et spesifikt land kan du velge det fra listen

Kontakt oss
Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.