Country report United Kingdom 2017

Market Monitor

  • Storbritannia
  • Jordbruk,
  • Automotive/Transport,

16 mai 2017

In times of increased uncertainty the 7% insolvency decrease expected in 2017 is mainly due to statistical adjustments, but not economic resilience.

 

 

United Kingdom key indicators
United Kingdom industries performance forecast

 

 

The insolvency environment

Insolvency increase in 2016 

In 2016 the UK Insolvency Service recorded a 15% year-on-year increase in compulsory liquidations and creditors’ voluntary liquidations in England and Wales rose to 14,810 cases. However, this increase was primarily caused by changes to claimable expenses rules, which led to the liquidation of nearly 1,800 personal service companies (PSC) in Q4 of 2016. Excluding those PSCs, the increase was 1% year-on-year. Given the exceptionally high insolvency level in 2016, an 7% decrease is expected in 2017, signalling statistical adjustment, but not economic resilience, as business insolvencies in certain industries are expected to increase due to on-going uncertainty surrounding Brexit.

 

 

British business insolvencies

 

 

Economic situation

Growth rate expected to slow down in 2017

 

 

United Kingdom real GDP growth

 

 

In the aftermath of the June 2016 Brexit vote the UK economy remained resilient, recording 2% growth last year. Consumer spending has been the engine of economic expansion, supported by relatively high employment.

The momentum has remained strong thus far in 2017, but higher inflation due to the weak pound and increasing uncertainty surrounding negotiations with the EU will likely weigh on household consumption in 2017. Investment growth will slow down due to increased uncertainty over the course of the EU-UK negotiations (the UK government invoked Article 50 in March 2017, formally beginning the exit negotiation process with the EU).

 

 

United Kingdom - consumer prices

 

 

At the same time, exports are expected to pick up in 2017, helped by increased international competitiveness due to the weaker pound. UK GDP growth is expected to slow down to 1.6% in 2017 and 1.2% in 2018. Despite increasing inflation, the Bank of England has kept interest rates at 0.25% for the time being.

 

 

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.