Mer enn kredittforsikring

Vi er eksperter på kredittstyring og støtter deres vekst med innovative løsninger og god kundeservice.

Vi vil være din profesjonelle partner innen kredittstyring og bidra til å avdekke og styre dine kredittrisiki. Ved å levere innovative digitale løsninger og produkter gjennom førsteklasses kundeservice, tilsikrer vi at dine fordringer blir betalt. En viktig bidragsyter her er Atradius Collections som er en ledende  leverandør av internasjonale inkassotjenester for bedriftsmarkedet.

Våre kunder arbeider målrettet med å styre sine kreditter i Norge og globalt,  og har alle vist oss tillit ved å bli vår partner. På den måten kan vi bidra til å sikre norske bedrifters vekst blant nye og eksisterende kunder og i nye markeder. Det kan vi gjøre fordi vi er en del av et globalt konsern med 7,300 ansatte, tilstedeværelse i mer enn 50 land og over 4,000,000 kunder.

I Norden er vi i tillegg markedsledende leverandør av et bredt spekter av garantier.

 

 

Mer enn kredittforsikring

 

 

Inkassotjenseter

Vi tilbyr inkassotjenseter til norske bedrifter lokalt og globalt. Vårt fokus er å drive inn utestående beløp samtidig som dine gode kunderelasjoner bevares. Vi tilbyr et spekter av tjenester knyttet til purreprosesser og inkasso.

 

Les mer

 

 

 

Mer enn kredittforsikring

 

 

 

Garanti

Vi stiller kontraktsgarantier i ulike markeder og bransjer, og hjelper din bedrift med å oppfylle krav om sikkerhetsstillelse. Et samarbeid med Atradius kan avlaste din bankavtale.


 

 

 

 

Mer enn kredittforsikring

 

 

 

Kredittforsikring

 

Med kredittforsikring fra Atradius er din bedrift sikret mot ulike typer risiki forbundet med salg på kreditt.


 

 

 

 

 

 

Mer enn kredittforsikring

 

 

 

 

 

 

 

Digitale løsninger

Våre løsninger er designet for å støtte vekst for selskaper av alle størrelser, fra oppstartsviksomheter til store globale konsern.
 

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.