Kredittforsikring vs. factoring og andre alternativer

Hva er alternativene til kredittforsikring, og hvor effektive er de?

BC6 Credit insurance vs facotoring

  

  

Kredittforsikring 

  

En kredittforsikring for hele omsetningen dekker alle dine kredittsalg i løpet av et år. Du avtaler en kredittgrense og betalingsbetingelser for hver enkelt kunde med forsikringsselskapet. Hvis en faktura går til forfall, vil forsikringsselskapet ditt betale deg tilbake, vanligvis opptil 90 % av fakturabeløpet. Noen kredittforsikringsselskaper, deriblant Atradius, tilbyr i tillegg profesjonelle inkassotjenester. 

  

I tillegg til å gi deg trygghet for at du får betalt og visshet om at du får betalt innen en bestemt dato, hjelper kredittforsikringen deg med kreditthåndteringen ved å gi deg oppdaterte kredittvurderinger av alle kunder og potensielle kunder. I tillegg til løpende oppfølging av eksisterende kunder kan denne informasjonen være uvurderlig når du vurderer å ekspandere til nye markeder. 

  

Mange av våre forsikringstakere forteller oss at kundene har en tendens til å betale dem raskere enn andre leverandører for å beholde en god kredittverdighet. Noen av våre forsikringstakere forteller også at de bruker kredittforsikringen til å sikre seg bankfinansiering og til og med factoring. 

  

Factoring 

  

Factoring innebærer at du selger ubetalte fakturaer til en kreditor. Det er først og fremst et verktøy for å forbedre likviditeten ved å skape en raskere kontantstrøm. Det er den mest utbredte formen for fakturafinansiering, og innebærer vanligvis at man selger fakturaer for 70-80 % av verdien til et factoringselskap.  

  

Det finnes to typer factoring, med og uten tilbakekjøp/regress. Hvis du opererer med tilbakekjøp, er du forpliktet til å kjøpe tilbake fakturaene hvis de ikke blir betalt. Hvis det ikke er noen tilbakekjøpsklausul, er det factoringselskapet som tar risikoen for manglende betaling. 

  

  

Invoice discounting 

  

Invoice discounting, også kalt fordringsfinansiering, innebærer at en bank eller långiver tilbyr deg et forskudd på fakturaens verdi - ofte rundt 85 % av fakturaens verdi. Forskuddet er basert på bankens vurdering av kundens finansielle stabilitet og risikoen ved å handle i kundens hjemland. Den store forskjellen mellom factoring og Invoice discounting er at banken ikke får juridisk eierskap til fakturaene og ikke er ansvarlig for å inndrive betalingen. Hvis kunden ikke betaler, må du likevel betale tilbake pengene banken har forskuttert. 

  

  

Garantier 

  

Garantier er et godt valg for leverandører som ønsker å sikre en større engangstransaksjon i relativt velutviklede markeder, eller når det er usikkerhet knyttet til kundens kredittverdighet. For kunden kan garantien være et alternativ til forskuddsbetaling, samtidig som den kan gi fleksibilitet for begge parter, ettersom en garanti kan knyttes til en enkelt transaksjon eller dekke et løpende samarbeid.  

  

Det kan imidlertid være en utfordring å sikre seg en garanti, ettersom bankene ofte bare utsteder garantier til selskaper som kan vise til finansiell stabilitet. I tillegg må du forsikre deg om at garantisten er økonomisk stabil. Det er også verdt å nevne at garantier ikke dekker deg hvis en betaling uteblir på grunn av for eksempel inndratte produksjonslisenser, handelssanksjoner eller andre hendelser som faller inn under kategorien politisk risiko. 

  

Remburser  

  

Remburser er en type garanti der en bank sørger for at selgeren får betalt i tide, mens kunden først må betale når varene er mottatt og kontrakten er oppfylt. Remburser kan tilpasses og brukes når man går inn i nye markeder. De brukes særlig i land der bankene er pålagt å være involvert i større importkontrakter.  

  

Tidligere var remburser svært utbredt, men populariteten har avtatt ettersom nytten er begrenset fordi man må skaffe seg en ny remburs for hver eneste transaksjon. Dette gjør dem ofte dyre og medfører en stor arbeidsmengde sammenlignet med kredittforsikring, der alle transaksjoner som ligger innenfor kredittgrensen er dekket. 

  

  

Egenforsikring 

  

"Skal jeg ta risikoen selv?" er et spørsmål mange bedrifter stiller seg. De som vurderer og tar kredittrisikoen selv, gjør det ofte i den tro at det vil spare penger eller gi dem bedre kontroll over kreditthåndteringsprosessene. Mange vil imidlertid oppdage at løsningen ikke er så budsjettvennlig som den ser ut på papiret. Arbeidet med selv å vurdere kredittrisikoen til innkjøperne kan fort bli svært ressurskrevende. I tillegg kan det føre til at en virksomhet får dårlig likviditet hvis eiendelene er bundet opp i uforsikrede salg med lange betalingsfrister.  

  

Det er vanskelig å foreta nøyaktige vurderinger av kredittverdighet. De krever en bredde og dybde i kunnskap og kompetanse som få selskaper har. Et selskap som tar utfordringen, kan derfor risikere enten å bremse sin egen vekst ved å sette for høye kredittgrenser eller utsette selskapet for betydelige tap ved ikke å være restriktiv nok. 

  

For å oppsummere har hvert av de ovennevnte verktøyene sin funksjon. Vi mener at kredittforsikring er det mest allsidige verktøyet, ettersom det fjerner risikoen ved å handle på kreditt på en budsjettvennlig måte, og samtidig tilbyr en omfattende pakke med inkassotjenester, sikkerhet og rådgivning som kan hjelpe bedriften din med å realisere vekstpotensialet.