Digitale løsninger

"Vi er Norges ledende selskap innen kredittforsikring og garantier. Med våre innovative digitale løsninger bidrar vi til at våre kunder kan styre sine fordringer på en effektiv og sikker måte."

Morten Nordvold, Administrerende direktør | Atradius i Norge

Våre løsninger er designet for å støtte vekst for selskaper av alle størrelser, fra oppstartsviksomheter til store globale konsern.

Atradius Insights

Eye viewing data |Atradius Insights

Vårt mål er å støtte deres vekst. Med Atradius Insights gir vi deg mulighet til å være i forkant med nye muligheter og risiki.


Atradius Flow

Atradius Flow

Se video om Atradius Flow som forenkler og effektiviserer håndteringen av vår kredittforsikring.


Atradius Atrium

Atradius Atrium | Credit management portal

Vår kundeportal for håndtering av kredittforsikring og oversikt over forsikrede kunder.


Atradius API

Atradius API

Vår API-løsning gjør at dere kan integrere kredittforsikring og automatisere prosesser i deres interne system, slik at dere kan arbeide mer effektivt.


Collect@net

collectnet

Fra purrebrev og utenrettslig inkasso, til juridisk inkasso, våre inkassotjenester og vår profesjonelle rådgivning støtter deg gjennom verdens tidssoner, lover og språk.


Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.