Atradius API

Atradius API

Vår data i deres egne system

Atradius API gjør hånderingen av kredittforsikringen enkel. Med automatiserte prosesser i deres egne system, kan dere arbeide raskt og effektivt.

Det kan være tidkrevende å navigere mellom interne og eksterne systemer for å utveksle data om kunder og utestående. Atradius API (Application Programming Interface) gjør det mulig å lage en tilpasset dataintegrasjon i deres egne system med sanntidsdata fra Atradius (for eksempel kredittgrenser, sene betalinger og kjøperrating).

Med Atradius API kan du:

 • Integrere data relatert til kredittforsikringen i deres økonomisystem, ERP-system, CRM-system eller lignende.
 • Få tilgang til et stort utvalg av funksjoner, hvor dere velger hva som er relevant for dere.
 • Håndtere relevante prosesser som søke kredittgrenser og rapportere sene betalere direkte i deres egne system.

Atradius API

Rask og sikker utveksling av data

Det er gratis å få tilgang til Atradius API og mulighetene for integrasjon er fleksible og mange. Når utviklerne har fått tilgang til vår API-portal er det en enkel oppgave å komme i gang.

Vår API støtter alle programmeringsspråk og grensesnittet kan tilpasses deres individuelle ønsker. All data overføres til deres systemer via en sikker forbindelse som oppfyller til en hver tid gjeldende standarder. 

Fordeler:

 • Arbeid med kredittforsikring i deres egne velkjente systemer
   
 • Unngå dobbeltarbeid
   
 • Minimer risiko for manuelle feil
   
 • Frigi til til deres kjerneoppgaver
   
 • Enkel og rask koding

Atradius Insights

Eye viewing data |Atradius Insights

Gå til vårt analyseverktøy for å få oversikt over kredittrisiko. Tilgang finnes også via Atradius Atrium.


Atradius Atrium

Atradius Atrium | Credit management portal

Vår kundeportal for håndtering av kredittforsikring og oversikt over forsikrede kunder.


Atradius Flow

Atradius Flow

Se video om Atradius Flow som forenkler og effektiviserer håndteringen av vår kredittforsikring.


Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.