Atradius Atrium

Atradius Atrium er vår kundeportal. Gjennom én enkelt portal kan du håndtere kredittforsikringen og analysere kundeporteføljen din.

Download Atradius Atrium brochure

Enkelt, relevant, transparent

Tiden er dyrebar. Interaksjon med Atradius bør være så smidig og enkel som mulig. Atradius Atrium er et sofistikert verktøy for kredittforsikring og polisehåndtering, og hjelper deg med å minimere tiden du bruker på administrasjon, slik at du kan fokusere på det som er viktigst.

For å komme i gang, se vår korte introduksjonsvideo.

Alt du trenger på samme sted

Du har tilgang til Atradius Atrium fra hvor som helst og når som helst som passer deg, 24/7. Funksjonaliteten er utviklet for å hjelpe deg med å håndtere risiko og sikre handel.

Få oversikt over porteføljen din umiddelbart

En sikker pålogging gir deg tilgang til Atradius Atrium hvor du får en komplett oversikt over porteføljen din. Du vil kunne se et sammendrag av forsikringsdetaljene dine, se den totale verdien av kredittgrensene og manglende betalinger, og se eller eksportere en liste over grensene og sakene dine.

Håndtering av kredittgrenser

I Atradius Atrium kan du se kredittgrenser eller avgjørelser under behandling, søke om ny dekning eller endre eksisterende dekning ved å øke eller redusere kredittgrensebeløpet etter hvert som behovet endres.

Send inn og overvåk dine manglende betalinger

Du vil kunne se alle dine manglende betalingssaker på ett sted, samt se et oppdatert sammendrag av saken din og en detaljert oversikt over finansiell informasjon og saksaktiviteter.

Få enkel tilgang til nøkkelinformasjon om kundene dine

Du vil kunne se alle dine manglende betalingssaker på ett sted, samt se et oppdatert sammendrag av saken din og en detaljert oversikt over finansiell informasjon og saksaktiviteter.

Rapportering av premiegrunnlag

I henhold til betingelsene i forsikringen din, må du sende inn premiegrunnlag for varer eller tjenester som er fakturert. Atradius Atrium gjør dette enkelt og greit, slik at du kan rapportere per kjøperland.

Motta oppdateringer om endringer og påminnelser

Motta varsler når noe endres i porteføljen din, for eksempel når en kredittgrense er godkjent eller når en ny dekningsmulighet er funnet. Bestem selv hvilke informasjon du vil motta på epost.

Atradius Insights - vårt analyseverktøy

Med samme brukertilgang som til Atradius Atrium, kan du også overvåke og analysere porteføljen din med Atradius Insights. Med data presentet på en måte som skaper innsikt kan du enkelt navigere mellom en oversikt på aggregert nivå til detaljer på få klikk, noe som hjelper deg med å oppdage trender og reagere proaktivt på endringer.

Se Atradius-publikasjoner som er relevante for dine markeder og handelssektorer

Atradius Atrium gir deg tilgang til land- og handelsrapporter som dekker mer enn 40 land, slik at du kan holde deg oppdatert på gjeldende markedstrender.

Atradius Insights

I dagens utfordrende forretningsmiljø er det viktig å ha oppdatert informasjon om hvordan virksomheten din, kundene dine og markedene dine presterer for å støtte strategisk planlegging og prosesser. Atradius Insights er utviklet for å hjelpe deg med å overvåke porteføljen, identifisere risiki og muligheter, oppdage trender og reagere proaktivt på endringer.

Lær mer om Atradius Insights

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.