Atradius Flow

Rask og enkel administrasjon av din kredittforsikring.

Atradius Flow integrerer kredittforsikring i Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics 365 Business Central. Med Atradius Flow kan dere arbeide med kredittforsikring i deres egne velkjente system, hvor alle prosesser knyttet til kredittforsikringen er automatiserte. Data oppdatert i sanntid vil bidra til økt sikkerhet.

Atradus Flow installeres enkelt og rask av deres egne IT-partner.

Fordeler med Atradius Flow

Atradius Flow forenkler arbeidsprosessene knyttet til kredittforsikring.

Atradius Flow gjør at du sparer tid på manuelt tastearbeid og minimerer risikoen for tastefeil ved å automatisere prosessene i din daglige kredittstyring. Dere får mer tid til deres kjerneoppgaver og samtidig større sikkerhet i deres kredittstyringsprosess.

Flow gir informasjon om dine kunder tilgjengelig i deres egne økonomisystem. Dette øker innsikt og kunnskap om deres kredittrisiki.

Atradius Flow gjør det enkelt for dere å komme i gang og arbeide med kredittforsikring. Alt foregår i den velkjente Mircosoft Dynamics-plattformen, noe som gjør at dere kan starte umiddelbart.

Bedre sikkerhet og mindre tastearbeid

Atradius Flow gir dere akkurat hva navnet lover; flyt. Når kredittforsikringen er integrert i Microsoft Dynamics kan administrasjonen gjøres mer effektivt, samtidig som risikoen for feil minimeres.

Atradius Flow henvender seg til alle brukere av Microsoft Dynamics NAV og 365 Business Central. Benytter dere et annet økonomisystem kan dere integrere kredittforsikringen med vår API-løsning.

Fyll ut skjemaet under for å lære mer om vår API-løsninger og bli oppdatert på siste informasjon om Atradius Flow og våre andre automatiske kredittforsikringsløsninger.

 

Få mer informasjon om Atradius Flow og/eller API

 

 

 

Etternavn*

 

Selskap*

 

 

 

 

Jeg samtykker til at Atradius kan sende meg relevant markedsføringsmatriell.

 

 

 

 

Samtykket gir Atradius, filial av Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, Spania (cvr-nr. 19733270) mulighet til å sende deg relevant markedsføringskommunikasjon via ulike kanaler (f.eks. e-post, sms, via apps , sosiale medier, internett og andre digitale kanaler) og ringe dig op. Du kan alltid stoppe samtykket på Atradius’ hjemmeside https://atradius.no/gdpr-request-form-no.html og avmelde nyhetsbrev ved at klikke avmeld i nyhetsbrevet. Les mer om Atradius’ persondatapolitikk her:  https://atradius.no/personvernforordningen.html

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.