Garanti

Atradius leverer garantiløsninger både i Norge og internasjonalt. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Atradius stiller kontraktsgarantier i ulike markeder og bransjer, og hjelper din bedrift med å oppfylle krav om sikkerhetsstillelse. Et samarbeid med Atradius kan avlaste din bankavtale.

Våre garantier er din trygghet i møte med kunder og oppdragsgivere. Vi hjelper din bedrift med å oppfylle krav om sikkerhetsstillelse i nye kontrakter eller ordre. Atradius stiller kontraktsgarantier, i ulike markeder og innen forskjellige bransjer, også garantier overfor kommunale og statlige etater. Et samarbeid med Atradius kan avlaste din bankavtale og garantiengasjementet hos andre garantistillere.

I flere bransjer er det en forutsetning at det blir stilt en garanti for å få en kontrakt eller ordre. Oppdragsgiveren din får da en garanti fra Atradius; et stort konsern med sterk internasjonal rating og omdømme.

Hvorfor Atradius Garanti?

Atradius er uavhengig av banken. Med bedre handlingsmuligheter overfor banken vil et samarbeid med oss være lønnsomt. Atradius leverer garantiløsninger både i Norge og internasjonalt. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Våre spesialister innen garanti har lang erfaring og bred kunnskap i både inn- og utland og vi tilbyr lokal service og rådgiving. Vårt internasjonale garantinettverk i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spania, Sverige og Tyskland er med på å skape trygge og gode forutsetninger for din bedrift.

Atradius gir følgende fordeler:

●   Rådgivning på høyt nivå av erfarne spesialister

●   Løsningsorientert sparringspartner

●   Økt finansiell fleksibilitet

●   Effektive administrasjonsrutiner

●   Online tjeneste

Hos oss blir du ikke én i mengden

Atradius har erfaring med bedrifter som har store og komplekse garantibehov. Våre kunder skal oppleve god service, rask respons og trygge rammer når du trenger det. Vi løser dine behov, uansett hvor kompliserte eller akutte de er.

Slik fungerer det

Om du representerer en bedrift med et garantibehov større enn 20 millioner kroner, har sterk økonomi og kan vise til minst tre fullstendige regnskapsår, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Vi gjennomgår dine garantiønsker og hvordan vi i fellesskap kan løse dine behov og utfordringer.

Atradius etablerer en garantiramme med alle våre kunder og avtalen kan benyttes for de garantibehov som oppstår. Til en og samme garantiramme kan et morselskap enkelt koble til flere datterselskap. Selskapene får tilgang til vårt online system hvor du raskt og enkelt kan bestille garantier og holde oversikt over din garantiportefølje.

Kontakt oss for mer informasjon om våre garantiløsninger

Garanti Faktaark

 

 

Last ned produktark om våre garantier

Med Atradius garanti får du:

 • Konkurransedyktige betingelser
   
 • Rådgivning på høyt nivå av erfarne spesialister
   
 • Løsningsorientert sparringspartner
   
 • Effektive administrasjons- og utstedelsesrutiner
   
 • Avlastning av bankavtaler

Sanksjonsklausuler

Sanksjonsklausuler

Sanksjonsklausuler for virksomheter med privatkunder og benefisianter.