Kontakt oss

Ta kontakt med vårt kontor i Norge for mer informasjon om våre produkter og tjenester, eller for andre henvendelser. Ønsker du kontakt med et av våre internasjonale kontorer, finner du kontaktinformasjon nedenfor.

Atradius, filial av Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros Selskapsnavn

Strandveien 15
1366 Lysaker
Postboks 84
1325 Lysaker

Tel:
+47 67 83 71 00
Fax:
+47 67 83 71 90
E-post:
kundesenter.no@atradius.com

Juridisk informasjon

Atradius Informasjonstjenester NUF, filial av Atradius Information Services B.V. Selskapsnavn

Strandveien 15
1366 Lysaker
Postboks 84
1325 Lysaker

Tel:
+47 67 83 71 70
E-post:
kundesenter.no@atradius.com

Juridisk informasjon

Finn oss i andre land

Ta kontakt med oss her

Kontaktskjema

Kontakt oss for å finne ut mer om kreditthåndtering, garantier og kredittforsikring

Dine Detaljer

Hvordan kan vi hjelpe?

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.