Kredittforsikring

"Atradius bidrar til Geminor sin kredittpolitikk slik at vi kan selge trygt på kreditt. Dersom Atradius ikke kan forsikre en kunde, ber man kunden om annen form for sikkerhet"

CFO Tore Nedland

Med kredittforsikring fra Atradius er din bedrift sikret mot ulike typer risiki forbundet med salg på kreditt.

Kredittforsikring 

 

Kredittforsikring fra Atradius sikrer din bedrift mot kredittrisiko i handel med dine kunder, og vi tilpasser løsninger etter behov og størrelsen på din bedrift. Vår kredittforsikring sikrer trygg vekst og beskytter din bedrift mot tap dersom en kunde ikke betaler. Erstatning ved plutselige og uforutsette tap er viktig for å sikre en trygg vekst.

Kredittforsikring sikrer handel med eksisterende kunder og beskytter mot kredittrisikoen forbundet med nye markeder og nye kunder. Kunnskap og informasjonsinnhenting verden over gir grunnlag for gode beslutninger, derfor er tilstedeværelse globalt helt sentralt for å håndtere skadeomfanget og beskytte balansen. Med en polise hos Atradius får din bedrift støtte av våre lokalt ansatte risikoanalytikere der dine kunder befinner seg.

Våre analyser er utarbeidet lokalt, slik at din virksomhet er sikret best mulig basert på lokal kunnskap. Tilgang til global kunnskap med lokal forankring gir verdifull informasjon som reduserer finansiell risiko og beskytter balansen. Konkursrisiko, mislighold, produksjonsrisiko og politisk risiko er eksempler på farer som kan oppstå uten forvarsel. Med kredittforsikring fra Atradius unngår din virksomhet unødvendig risiko, og når tap likevel oppstår vil Atradius begrense skadeomfanget og beskytte balansen.

Kundefordeler

Ved å forsikre selskapets utestående fordringer sikres din virksomhet mot tap som følge av at kunder ikke kan betale. Våre forsikringspoliser dekker et bredt spekter av risiko, og kan gi deg som kunde følgende konkurransefortrinn:

  • Sikret salg i åpen regning
  • Mersalg
  • Sikring mot dårlige betalere
  • Profesjonell kredittstyring
  • Bedret driftsfinansiering
  • Stabilisering av likviditeten
  • Mulighet for sikker vekst i nye markeder og mot nye kunder

Sikker og transparent

Vår kredittforsikring er enkel og effektiv. Våre poliser er fleksible og tilpasses hver enkelt bedrifts behov. En felles polisestruktur sørger for standardisering og klarhet, mens de individuelle modulene tillater skreddersøm og en polise tilpasset dine behov.

Kjennetegn på våre poliser:

  • Universal på tvers av markeder og språk – Våre poliser er universelle og har samme betydning på forskjellige språk over hele verden.
  • Transparent – Din polise vil inneholde vilkår som er relevante for din bedrift.
  • Enkelt å administrere online – Du kan håndtere din polise direkte i vår kundeportal Atrium. Du kan enkelt søke kredittgrenser, sjekke status, gjøre endringer og registrere skadesaker fra din mobile enhet.

Effektiviser kreditthåndteringsprosessen med vårt onlineverktøy

Administrer din kredittforsikring med Atradius Atrium

Du kan enkelt håndtere din polise direkte gjennom Atradius Atrium. Denne nye plattformen lar deg rapportere skader, se utvikling og gjøre endringer i sanntid. Plattformen er tilgjengelig uten ekstra kostnader for våre kunder. Atrium er et sikkert og intuitivt verktøy som hjelper deg å håndtere din kredittrisiko. Som en fullt integrert plattform er systemet utformet for å gi deg og din bedrift kontroll over dine kredittprosesser. Atradius Atrium lar deg:

●   Håndtere kredittgrenser og overvåke kunder

●   Rapportere skader med dokumentasjon

●   Overvåke fakturaer og håndtere kredittbetingelser

●   Se polisevilkår

●   Sette opp personlige varslinger

●   Se Atradius sine publikasjoner som er relevante for deg

sailing_winch_desat_small

 

 

Et lønnsomt samarbeid: Geminor

Geminor er et ledende internasjonalt gjenvinningsselskap som frakter, håndterer og selger avfall over landegrenser. Myndigheter som regulerer eksport av avfall, krever at det stilles miljøgarantier fra eksportører. Geminor vokser og utvider virksomheten til nye land. De er derfor avhengige av stadig økende garantirammer hos Atradius. Deres erfaring med garantistillelse fra bank er at det var mer omstendelig og at de hadde andre krav til inndekning enn Atradius.

"Lokal tilstedeværelse er en styrke. Vi kan ikke vokse uten tilgang på garantier. Jeg har ingen problemer med å anbefale Atradius til andre " sier CFO Tore Nedland

Les mer

Relatert innhold

Kredittforsikring for multinasjonale selskaper

special-products-insurance_small

Med kredittforsikring fra Atradius tilpasser vi våre produkter multinasjonale selskapers behov og tilbyr lokaltilpasset service, på tvers av landegrenser og geografisk utstrekning.

Atradius Atrium

Atradius Atrium | Credit management portal

Vår kundeportal for håndtering av kredittforsikring og oversikt over forsikrede kunder.

Atradius Insights

Eye viewing data |Atradius Insights

Gå til vårt analyseverktøy for å få oversikt over kredittrisiko. Tilgang finnes også via Atradius Atrium.

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.