Kundeservice

Vi er opptatt av å gi deg det aller høyeste servicenivået i alt vi gjør. Dette er vår serviceforpliktelse. Det vises i alle aspekter av vår virksomhet; fra våre produkter, til opplæring av våre ansatte og utviklingen av vår relasjon med deg.
 

Vi gjør kommunikasjon enkelt

Våre dedikerte kundeledere og kundeserviceteam er opplært til å svare raskt og effektivt på dine spørsmål og forespørsler. Der det er mulig, gir vi deg et dedikert kontaktpunkt og tydelige kontaktdetaljer.

Vi holder et øye med ting, og vurderer kommunikasjonen vår regelmessig for å sikre at vi opprettholder vår høye standard. I tillegg til spørsmål om ditt kundeforhold hos oss, ville vi være takknemlige om du også kunne gi tilbakemelding på dine tanker og erfaringer til disse teamene. Det er gjennom å reagere på tilbakemeldinger at vi er i stand til å forbedre oss, og vi setter pris på all innsikt som du kan dele med oss.

 

Business meeting

 

Vi forenkler poliseadministrasjonen

Vi gir veiledning og støtte når det gjelder alt fra poliseadministrasjon til tilgang og bruk av våre elektroniske systemer, for eksempel Serv@Net og Atradius Insights.

Vi arbeider hardt for å redusere forpliktelsene dine når det gjelder poliseadministrasjon til et minimum, og når tiden kommer for fornyelse, sørger vi for at denne prosessen er klar, og at dokumentasjonen er sendt deg i god tid.

På alle fakturaer som vi sender til deg, vil det gå tydelig frem hvor mye som skal betales, for hvilken tjeneste, og innen hvilken dato.
 

Vi jobber tett med deg om kredittgrenser

Vi er forpliktet til å gi deg beslutninger om kredittgrenser til rett tid, og å holde deg oppdatert underveis i prosessen.

Våre beslutninger tas ikke isolert fra deg. Der det er mulig, vil vi jobbe med å få mer informasjon om kjøperne, og ta hensyn til din handelsrelasjon med dem. I tillegg vil vi, når det er hensiktsmessig, dele kredittvurderingen for dine forsikrede kjøpere med deg for å støtte dine kredittstyringsprosesser og prosedyrer.

Der det er nødvendig å redusere eller fjerne en kredittgrense, vil vi forsøke å varsle deg i rimelig tid, slik at du får tid til å opprette alternative handelsordninger (med unntak for eksepsjonelle omstendigheter).

Vi prøver å aldri gi løfter vi ikke kan holde, og vår klageprosess er utviklet for å hjelpe deg hvis du vil ha oss til å revurdere en beslutning.
 

Vi leverer en effektiv inkassotjeneste

Vi gir deg en trinnvis innføring i hvordan du sender inn et krav, herunder hvordan du informerer oss om forfalte fakturaer.

Vi samarbeider tett med deg gjennom hele innkrevingsprosessen, gir deg oppdatert informasjon om saken, avtaler tilnærmingen til innkrevingen med deg, og overfører midlene så snart som mulig.

Hvis det ikke er mulig å betale et krav, eller betale det i sin helhet, vil du bli gitt en klar forklaring og rett til å klage.

 

Vi bygger en relasjon med deg

Vi mener vi kan gi deg høyest kvalitet på støtten når vi forstår virksomheten din, inkludert strategien og markedet. Våre høyt utdannede medarbeidere er spesialister på sine felt og på ditt, og støttet av et program for kontinuerlig faglig utvikling.
 

Kontakt oss

Hvis du har en sak du ønsker å diskutere med oss, vennligst ta kontakt med din egen kundekontakt. Alternativt kan du ta kontakt med vårt hovedkontor på:
 

Atradius Credit Insurance N.V.
David Ricardostraat 1
1066 JS Amsterdam
The Netherlands
Tlf.: +31 20 553 3355

 

Eller finne kontaktinformasjon for alle kontorene her

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.