Personvernerklæring

Atradius N.V., herunder datterselskaper og filialer ("Atradius"), er en global tilbyder av kredittforsikring, garantier, reassuranse, inkasso og informasjon om/vurdering av bedrifter. Atradius opererer i et bedrift-til-bedrift-marked. Våre produkter og tjenester har som mål å hjelpe selskaper verden rundt til å få innsikt og beskyttelse mot risiko knyttet til salg av varer og tjenester, og således sikre sitt salg. Ved å yte disse tjenestene tilrettelegger vi for handel mellom selskaper over hele verden.

Når vi leverer våre produkter og tjenester, opptrer Atradius som "kontrollør". Vi innhenter og behandler informasjon hovedsakelig om selskaper og virksomheter. I den forbindelse behandler vi informasjon som kan anses å være personopplysninger, da det kan være informasjon om en person (f.eks. et enkeltpersonforetak, personer i bedriftsledelsen, eiere, kontaktpersoner osv.). Din tillit til hvordan vi håndterer dine personopplysninger er viktig for oss. Når du bruker våre nettsider, applikasjoner og portaler, samt registrerer deg for å motta våre nyhetsbrev og abonnerer på våre tjenester som representant eller kontaktperson hos vår kunde, eller handler (som motpart) med våre kunder, eller gjør forretninger med oss som samarbeidspartner eller leverandør, er det viktig for oss at vi bruker dine personopplysninger på en trygg og transparent måte.

I denne personvernerklæringen gir vi informasjon om behandling av personopplysninger i henhold til databeskyttelse. Eksempelvis informerer vi om formålene og begrunnelsene for behandling av personopplysninger, kategoriene av personopplysninger som omfattes, kategorier av kilder og mottakere av personopplysningene, oppbevaring av data og dine rettigheter som den opplysningen gjelder.

Atradius sine datterselskaper eller filialer kan også ha ytterligere personvernerklæringer på egne (lokale) nettsteder. Når det gjelder Atradius Installment Credit Protection (Belgia), kan du besøke deres nettsider for spesifikk informasjon om personvern.

Oppdateringer av personvernerklæringen

Vi arbeider for en kontinuerlig forbedring av våre tjenester, prosesser og beskyttelse av dine rettigheter når det gjelder personopplysninger. Det er derfor mulig at vi vil oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Vi anbefaler deg å sjekke erklæringen regelmessig. Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 10. januar 2024.

Når innhenter vi personopplysninger og når gjelder denne personvernerklæringen?'

Denne personvernerklæringen gjelder for alle enkeltpersoner og representanter for selskaper som Atradius samhandler med. Atradius vil behandle personopplysningene dine for ulike formål og med ulikt rettslig grunnlag, avhengig av ditt forhold til oss.
Nedenfor beskriver vi i detalj når vi samler inn og behandler personopplysninger, våre formål og rettslige grunnlag for å gjøre det, og hvordan vi kontrollerer tilgangen til opplysningene dine.

1.  Ved bruk av våre nettsider

1.1  Hvilke personopplysninger innhenter vi?

Når du bruker nettstedet vårt, behandler vi følgende opplysninger om deg som besøkende på nettstedet eller om bedriften eller virksomheten din, som kan være personopplysninger:

 • Eventuelle personopplysninger som du oppgir, for eksempel navn, (arbeids-)adresse, telefonnummer, e-postadresse, påloggingsinformasjon eller annen informasjon som du oppgir når du registrerer deg for noen av våre produkter eller tjenester, eller når du kontakter oss med spørsmål eller klager.
 • Informasjon som gjør det mulig for oss å huske deg og dine preferanser når du bruker dette nettstedet. Dette inkluderer sidene du besøker på nettstedet og brukerreisen din, nettstedet som henviste deg til nettstedet vårt, nettleseren og enhetstypen du bruker, informasjonskapsel-ID-er og IP-adressen din. Vi bruker informasjonskapsler til å samle inn denne typen informasjon. Du finner mer informasjon om dette på siden Informasjon om informasjonskapsler, inkludert hvordan du kan avvise/deaktivere informasjonskapsler.
 • Dine markedsføringspreferanser, inkludert abonnement på nyhetsbrev, e-postoppdateringer, landrapporter, oppdatert handels- eller økonomisk informasjon osv. via nettstedet.

1.2  Hvorfor innhenter vi disse personopplysningene?

Vi kan bruke de ovennevnte opplysningene til følgende formål:

 • For å levere forespurte produkter og tjenester, opprettholde kontakten med deg og håndtere klager/tvister.
 • For å optimalisere våre produkter og tjenester, inkludert gjennomføring av markedsundersøkelser.
 • For (direkte) nettbasert og digital markedsføring.
 • Bruk av statistikk for å optimalisere nettstedet vårt og sikre at det fungerer som det skal.
 • For å sikre at nettstedet fungerer sikkert og beskytte vår informasjonsteknologiske infrastruktur.

1.3  Rettslig grunnlag for bruk av dine personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger kun derson dette er tillatt i samvar med noen av de rettslige grunnlagene for behandling. Vi baserer oss på ett eller flere av følgende rettslige grunnlag for behandling av dine opplysninger:

 • Samtykke.
  • Vi ber om ditt samtykke til bruk av visse informasjonskapsler via nettstedet vårt. Dette inkluderer samtykke til statistikk og markedsføring. Se siden om Informasjonskapsler for ytterligere informasjon om dette. 
 • Berettiget interesse
  • For bruk av enkelte informasjonskapsler trenger vi ikke ditt samtykke. Her har Atradius en berettiget interesse i å gjøre et funksjonelt nettsted tilgjengelig for deg. Se vår informasjonsside om informasjonskapsler for mer informasjon om dette.
  • Du har bedt oss om å kontakte deg via et kontaktskjema, er det i vår interesse å tilby en kundeservicefunksjon som gir raske og effektive svar på henvendelser.
  • Vår interesse av å se etter muligheter for å optimalisere nettstedet vårt og forbedre våre produkter og tjenester.
  • Vår interesse av å beskytte virksomheten, informasjonen og eiendelene våre, inkludert mot nettangrep og svindel.

1.4 Hvor har vi fått opplysningene dine fra?

Vi får automatisk en del opplysninger når du besøker nettsiden vår. Se siden om Informasjonskapsler for ytterligere informasjon om dette. Andre opplysninger får vi når du aktivt gir de til oss. Dette er for eksempel tilfelle når du abonnerer på nyhetsbrev, e-postoppdateringer, landrapporter, oppdatert handels- eller økonomisk informasjon osv. via våre nettsider. Se også informasjon om markedsføringsaktivitetene våre i punkt 2.

1.5 Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Vi kan utlevere personopplysninger for å oppfylle våre formål til:

 • Atradius-selskaper, filialer, tilknyttede selskaper, forretningspartnere og tjenesteleverandører.
 • I forbindelse med informasjonskapsler, med våre reklame- og markedsføringspartnere som støtter Atradius med markedsføring og analyseaktiviteter på nettet. Disse selskapene kan samle inn informasjon slik at de kan vise reklame for produkter og tjenester som kan være av interesse for deg når du besøker nettstedet vårt eller andre nettsteder.
 • Med betrodde tredjeparts tjenesteleverandører som utfører tjenester på våre vegne, inkludert, men ikke begrenset til, hosting av nettstedet vårt, datalagring, analyse, vedlikehold og sikkerhet på nettstedet. 
 • Kjøpende enheter, hvis en av Atradius' forretningsenheter selges eller overføres som en del av en selskapstransaksjon (kun der det er nødvendig å utlevere personopplysninger, inkludert i forbindelse med due diligence før en slik hendelse (der det er tillatt i henhold til gjeldende lov).

2. Markedsføring, undersøkelser og arrangementer

2.1 Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Vi kan behandle nedenstående opplysninger om deg:

 • Kontaktinformasjon:
  Navn, tittel, telefonnummer, e-postadresse, adresse (til arbeidssted), kontakthistorikk.
 • Informasjon om samtykke fra deg til å bruke dine personopplysninger til markedsføringsformål, f.eks. i form av abonnement på nyhetsbrev, e-postoppdateringer, publikasjoner og rapporter om spørreundersøkelser.
 • Informasjon om dine interesser, f.eks. basert på dine abonnementer på våre publikasjoner om spesifikke emner eller bransjer.
 • Informasjon du gir oss som en del av en (kundetilfredshetsundersøkelse) eller i forbindelse med et av dine spørsmål.
 • Andre personopplysninger som du oppgir i løpet av din interaksjon med oss (for eksempel eventuelle diettkrav i forbindelse med arrangementer).

2.2 Hvorfor innhenter vi disse personopplysningene?

Vi kan bruke opplysningene dine til følgende formål:

 • For å markedsføre og informere deg om våre (nye) produkter og tjenester.
 • For å organisere og invitere deg til arrangementer og andre salgsfremmende aktiviteter.
 • For å analysere dine interesser og mulige forretningsmuligheter for oss.
 • For å innhente dine synspunkter på visse saker, f.eks. via (kundetilfredshets-)undersøkelser, slik at vi kan analysere dette med tanke på produkt- og tjenesteforbedringer.
 • For å håndtere spørsmål.

2.3 Rettslig grunnlag for bruk av dine personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger kun dersom dette er tillatt i samsvar med noen av de rettslige grunnlagene for behandling. Vi baserer oss på ett eller flere av følgende rettslige grunnlag for behandling av våre markedsføringsaktiviteter: 

 • Samtykke
  • Dersom det er påkrevd, ber vi om samtykke fra deg for å behandle personopplysningene dine i forbindelse med våre markedsføringsaktiviteter. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å klikke på avmeldingslenken i e-postene våre eller ved å sende inn et skjema på nettet. Dersom du trekker tilbake samtykket, påvirker dette ikke lovligheten av vår bruk av personsopplysningene dine forut for tilbaketrekkingen.
 • Berettiget interesse
  • Vi trenger ikke alltid ditt samtykke for å bruke personopplysningene dine til markedsføringsformål. Dette kan for eksempel være tilfelle hvis Atradius har fått e-postadressen din i forbindelse med salg av våre produkter eller tjenester, og vi bruker denne adressen til direkte markedsføring av våre egne lignende produkter eller tjenester. I slike tilfeller er det i vår interesse å holde deg informert om andre produkter og tjenester som kan være av interesse for deg eller den virksomheten du representerer.
  • Vi behandler også opplysningene dine når det er nødvendig for å finne nye muligheter til å selge og utvikle produkter og tjenester og for å forstå kundenes preferanser og behov. 
  • Vi behandler opplysninger når det er nødvendig for å arrangere og gjennomføre arrangementer (inkludert webinarer) for å markedsføre våre produkter og tjenester eller på annen måte støtte Atradius' initiativer.

2.4 Hvor har vi innhentet opplysningene dine?

I markedføringsøyemed innhenter vi først og fremst opplysninger om deg fra deg selv. I andre tilfeller kan vi innhente personopplysningene dine fra de ulike kildene som fremkommer nedenfor.

 • Parter som henviser oss til deg, eller som du har gitt samtykke til å dele opplyningene dine med oss.
 • Tredjeparter som vi har engasjert i forbindelse med våre markedsføringsaktiviteter.
 • Internett (inkl. sosiale medier), forutsatt at det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.

2.5 Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Atradius kan utlevere informasjon om deg, som kan kvalifisere som personopplysninger, til:

 • Atradius-selskaper, filialer, tilknyttede selskaper, forretningspartnere og tjenesteleverandører.
 • Med betrodde tredjeparts tjenesteleverandører som utfører tjenester på våre vegne, inkludert, men ikke begrenset til, markedsundersøkelser, produktanalyser, webinarer og arrangementer.
 • Kjøpende enheter, hvis en av Atradius' forretningsenheter selges eller overføres som en del av en selskapstransaksjon (kun der det er nødvendig å utlevere personopplysninger, inkludert i forbindelse med due diligence før en slik hendelse (der det er tillatt i henhold til gjeldende lov).

3. Dersom du er kunde, part med interesse i polisen, mellommann, medgarantist, samarbeidspartner eller leverandør

3.1 Hvilke personopplysninger innhenter vi?

Når vi leverer våre produkter og tjenester, kan vi behandle følgende informasjon om virksomheten din, som kan kvalifisere som personopplysninger hvis det dreier seg om informasjon om en enkeltperson (f.eks. en enkeltmannsforetaker, direktør, (endelig) reell rettighetshaver, aksjonær, begunstiget, profesjonell kontakt eller representant osv.)

 • Når du er kontaktpunkt eller representant for et selskap eller en annen enhet med juridisk personlighet, kan vi behandle dine kontaktopplysninger og personlige identifikasjonsdata, f.eks. navn, tittel, funksjon, telefonnummer, e-postadresse, (arbeids)adresse, land, fødselsdato og fødested, ID-opplysninger, enhetsnavn.
 • Når du driver virksomhet gjennom en enhet som f.eks. et enkeltmannsforetak eller et kommersielt/offentlig partnerskap, kan vi også behandle bankkontoopplysninger, krav og betalingshistorikk, handelsregistrering, MVA-nummer, finansiell informasjon, insolvensstatus og formueskilder i forbindelse med virksomheten din.

3.2 Hvorfor innhenter vi personopplysninger?

Vi kan behandle informasjon om virksomheten din, som kan kvalifisere som personopplysninger, for følgende formål:

 • For å utføre og levere tjenester i forbindelse med avtalene. Dette kan innebære: behandling av transaksjoner, kommunikasjon med deg i forbindelse med tjenestene, vurdering av (handels)forsikringsrisiko og -dekning, skadebehandling, inndrivelsestiltak, levering av kreditt(risiko)håndtering og business intelligence-tjenester og -produkter, inkasso, levering av kundestøttetjenester, håndtering av klager og tvister.
 • For å utføre kontroller knyttet til "kjenn din motpart", svindel, terrorisme, sanksjonslister og andre compliancerelaterte undersøkelser. 
 • For å optimalisere våre produkter og tjenester, gjennomføre (markeds-)undersøkelser og statistiske analyser. 
 • For å utføre administrasjon innenfor Atradius-konsernet, og for å administrere og beskytte vår informasjonsteknologiske infrastruktur.
 • For markedsføringsformål: se punkt 2 ovenfor for ytterligere detaljer.
 • For å fastsette, utøve eller forsvare rettslige krav.
 • For å overholde pålegg fra tilsynsmyndighet eller annen offentlig myndighet, eller en forpliktelse i henhold til relevante lover eller forskrifter eller (frivillige) retningslinjer for bransjer eller sektorer. 

3.3 Rettslig grunnlag for bruk av dine personopplysninger

Vi behandler personopplysningene dine kun dersom dette er tillatt i henhold til et av de rettslige grunnlagene for behandling. Vi baserer oss på ett eller flere av følgende rettslige grunnlag for behandling av dine opplysninger:

Berettiget interesse:

 • Vi kan behandle oplysningene dine når det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse ved utføring av våre forretningsaktiviteter.
  • Tilbyr og utvikler produkter og tjenester innen kredittforsikring, kausjon, reassuranse og inkasso, blant annet i samsvar med markedets beste praksis og business intelligence-tjenester, som skal hjelpe selskaper over hele verden med å forstå og beskytte seg mot risikoen for mislighold i forbindelse med salg av varer og tjenester.
  • For effektivt å kunne utføre våre forretningsaktiviteter som et internasjonalt konsern.
  • Som nødvendig for å inngå og oppfylle avtaler med selskapet eller virksomheten du er tilknyttet.
  • For å beskytte vår virksomhet, informasjon og eiendeler, inkludert for å utøve våre rettigheter eller forsvare oss mot (potensielle) rettslige krav.
    
 • Oppfyllelse av en avtale 
  Dersom du har et enkeltpersonforetak må vi behandle personopplysningene dine for å inngå og utføre avtaler.
 • Rettslig forpliktelse
  Vi kan behandle personopplysningene dine hvis det er nødvendig for å overholde en av våre rettslige forpliktelser, for eksempel for å utføre samsvarskontroller, inkludert, men ikke begrenset til, anti-hvitvasking av penger, kontroll av ultimate-beneficial owner owners, kontroll av sanksjonslister eller for å overholde pålegg fra en regulerende/statlig myndighet, eller for å følge juridisk bindende forpliktelser i henhold til bransje- eller sektorkoder.

3.4  Hvor har vi innhentet opplysningene dine?

Personopplysningene Atradius behandler kan stamme fra ulike kilder:

 • Direkte fra deg eller selskapet du er tilknyttet, inkludert de som representerer deg eller som har en fullmakt fra deg eller selskapet.
 • Fra Atradius-selskaper, filialer, tilknyttede selskaper eller forretningspartnere.
 • Fra (offentlig) tilgjengelige kilder.
 • Fra informasjons-/dataressurser der det er tillatt i henhold til loven (for eksempel, men ikke begrenset til, å utføre kontroller av det reelle eierskapet og ledelsesstrukturen til kundene våre).

3.5 Hvem kan ha tilgang til personopplysningene dine?

Vi kan utlevere personopplysninger for å oppfylle våre formål til:

 • Parter som har fullmakt fra deg eller selskapet som du er tilknyttet.
 • Atradius-selskaper, filialer og tilknyttede selskaper.
 • Pålitelige tredjeparts tjenesteleverandører som skaderegulatorer, byråer som oppdager og forebygger kriminalitet eller svindel, reassurandører, andre forsikringsselskaper, banker, forretningspartnere, revisorer, advokater, inkassobyråer og andre tjenesteleverandører.
 • Avdelingene i den nederlandske staten som Atradius Dutch State Business N.V. forvalter eksportfinansieringsinstituttet på vegne av, for nederlandske selskaper (kun dersom du er involvert i vår nederlandske statlige virksomhet).
 • Rådgivere eller andre profesjonelle parter, for å fastsette utøve eller ivareta rettslige krav, eller for å beskytte vår forretningsvirksomhet eller juridiske rettigheter (for eksempel juridiske rådgivere).
 • Politimyndigheter, tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter: når det er lovpålagt, eller som en nødvendighet for å beskytte våre rettigheter.
 • Kjøpende enheter, hvis en av Atradius' forretningsenheter selges eller overføres som en del av en selskapstransaksjon (kun der det er nødvendig å utlevere personopplysninger, inkludert i forbindelse med due diligence-undersøkelser som gjennomføres før en slik hendelse (der det er tillatt i henhold til gjeldende lov).

4.  Dersom du eller din bedrift handler med våre kunder (en “kjøper”, “debitor” eller “benefisiant”)

4.1  Hvilke personopplysninger innhenter vi?

Vi kan behandle følgende informasjon om virksomheten din, som kan kvalifisere som personopplysninger, i den grad det dreier seg om informasjon knyttet til en enkeltperson (f.eks. en enkeltmannsforetaker, direktør, (ultimate) reelle rettighetshaver, aksjonær, profesjonell kontakt eller representant osv.)

 • Når du er kontaktpunkt eller representant for et selskap eller en annen enhet med juridisk personlighet, kan vi behandle dine kontaktopplysninger og personlige identifikasjonsdata, f.eks. navn, tittel, funksjon, telefonnummer, e-postadresse, (arbeids)adresse, land, fødselsdato og fødested, ID-opplysninger, enhetsnavn.
 • Når du driver virksomhet gjennom en juridisk enhet som f.eks. et enkeltmannsforetak eller et kommersielt/offentlig partnerskap, kan vi også behandle bankkontoopplysninger, krav og betalingshistorikk, handelsregister, MVA-nummer, finansiell informasjon, insolvensstatus og formueskilder i forbindelse med virksomheten din.

4.2  Hvorfor innhenter vi personopplysninger?

 Vi kan behandle informasjon om virksomheten din, som kan kvalifisere som personopplysninger, for følgende formål:

 • For å utføre og levere tjenester i forbindelse med avtalene vi har med kundene våre. For eksempel: behandle transaksjoner, kommunisere med deg i forbindelse med et gjelds- eller forsikringsprodukt, vurdere (handels)forsikringsrisiko og dekning, utføre skadebehandling, inndrivelsestiltak, tilby kreditt(risiko)håndtering og business intelligence-tjenester, drive inkasso.
 • Håndtere forespørsler, klager og tvister.
 • For å utføre kontroller knyttet til svindel, terrorisme, sanksjonslister og andre compliancerelaterte undersøkelser.
 •  For å optimalisere våre produkter og tjenester, gjennomføre (markeds-)undersøkelser og statistiske analyser.
 • For å utføre administrasjon innenfor Atradius-konsernet, og for å administrere og beskytte vår informasjonsteknologiske infrastruktur. 
 • For å fastsette, utøve eller forsvare rettslige krav.
 • For å overholde pålegg fra tilsynsmyndighet eller annen offentlig myndighet, eller en forpliktelse i henhold til relevante lover eller forskrifter eller (frivillige) retningslinjer for bransjer eller sektorer.

4.3  Rettslig grunnlag for bruk av dine personopplysninger

Vi behandler personopplysningene dine kun dersom dette er tillatt i henhold til et av de rettslige grunnlagene for behandling. Vi baserer oss på ett eller flere av følgende rettslige grunnlag for behandling av dine opplysninger:

 • Berettiget interesse
  Vi kan behandle opplysningene dine når det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse ved utføring av våre forretningsaktiviteter.
  • Tilbyr og utvikler kredittforsikring, gjenforsikring, kausjon og inkassoprodukter samt kreditt(risiko)håndtering og business intelligence-tjenester som skal hjelpe selskaper over hele verden med å forstå og beskytte seg mot risikoen for mislighold i forbindelse med salg av varer og tjenester, samtidig som de oppfyller bransjestandarder og beste praksis.
  •  Når det er nødvendig for å inngå og oppfylle avtaler med våre kunder.
  • For å utføre våre forretningsaktiviteter som et internasjonalt konsern.
  • For å beskytte virksomheten, informasjonen og eiendelene våre, inkludert å utøve våre rettigheter eller forsvare oss mot (potensielle) rettslige krav.
    
 • Rettslig forpliktelse
  Vi kan behandle personopplysningene dine for å overholde våre rettslige forpliktelser, for eksempel for å utføre samsvarskontroller, overholde gjeldende inkassolovgivning eller for å etterkomme pålegg fra en regulerende/statlig myndighet, eller for å overholde forpliktelser i henhold til juridisk bindende bransje- eller sektorkoder.

4.4  Hvor har vi innhentet opplysningene dine?

Personopplysningene vi behandler kan stamme fra ulike kilder:

 •  Direkte fra våre kunder eller fra deg, inkludert de som representerer kunden eller deg.
 • Fra Atradius-selskaper, filialer, tilknyttede selskaper eller forretningsforbindelser.
 •  Fra (offentlig) tilgjengelige kilder.
 •  Fra informasjons-/dataleverandører (for eksempel kreditt- og finansinformasjonsselskaper).

4.5  Hvem kan ha tilgang til personopplysningene dine?

 Vi kan utlevere personopplysninger for å oppfylle våre formål til:

 • Våre kunder og parter i samråd med kunden (f.eks. mellommenn, representanter, selskaper som tilhører kundens konsern).
 • Atradius-selskaper, filialer og tilknyttede selskaper.
 • Pålitelige tredjeparts tjenesteleverandører og forretningspartnere, for eksempel takstmenn, byråer som oppdager og forebygger kriminalitet eller svindel, reassurandører, andre forsikringsselskaper, banker, forretningspartnere, revisorer, advokater, inkassobyråer og andre tjenesteleverandører.
 • Rådgivere eller andre profesjonelle parter, for å fastsette, utøve eller ivareta rettslige krav, eller for å beskytte vår forretningsvirksomhet eller juridiske rettigheter
 • Politimyndigheter, tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter: når det er lovpålagt, eller som en nødvendighet for å beskytte våre rettigheter.

5. Internasjonal overføring av personopplysninger

På grunn av selskapets og forretningsvirksomhetens internasjonale karakter kan opplysningene vi behandler, overføres til eller gjøres tilgjengelige for andre enheter i Atradius-konsernet eller utvalgte tredjeparter. Disse enhetene og tredjepartene befinner seg i ulike land rundt om i verden. For å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, kan personopplysningene dine bli overført til et annet land enn bostedslandet ditt.

Vi overfører kun personopplysningene dine innenfor rammen av relevant personvernlovgivning og i samsvar med vår konserninterne dataoverføringsavtale.

Når vi overfører personopplysninger utenfor et begrenset juridisk rammeverk, som f.eks. det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"), har vi iverksatt egnede sikkerhetstiltak for å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Dette er garantier som standard kontraktsklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen, eller at overføringen skjer til et land som gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i henhold til en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå fra EU-kommisjonen.

Når vi overfører personopplysningene dine til land utenfor EØS, kan du be oss om informasjon om de aktuelle sikkerhetstiltakene.

6.  Hvordan beskytter vi personopplysningene dine? 

Vi er forpliktet til å sikre at personopplysningene dine oppbevares på en trygg måte. For å forhindre uautorisert tilgang eller utlevering, har vi iverksatt egnede fysiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte informasjonen som vi innhenter og behandler.

I tillegg, når vi gir tilgang til personopplysninger eller på annen måte overfører dem til tredjeparter (som beskrevet i punkt 1-4), iverksetter vi tiltak for å sikre at personopplysningene er underlagt det samme eller tilsvarende beskyttelsesnivå som Atradius allerede har. Dette innebærer blant annet at vi gjennomfører sikkerhetsvurderinger av leverandører og inngår personvernvilkår (inkludert databehandleravtaler) med tredjeparter.

7.  Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

Vi skal generelt kun lagre personopplysninger:

(i) så lenge det er nødvendig for det aktuelle forretningsformålet

(ii) i den utstrekning det med rimelighet er nødvendig for å overholde gjeldende lovmessige krav

(iii) så lenge det er tilrådelig i lys av gjeldende foreldelsesregler. Atradius kan spesifisere (f.eks. i en underpolicy, informasjonsskriv eller protokoll for oppbevaring) en tidsperiode for lagring av visse kategorier av personopplysninger.

8. Hvordan kan du kontakte oss, få tilgang til og oppdatere opplysningene dine?

 • Som registrert har du visse rettigheter når det gjelder vår behandling av personopplysningene dine. Du kan:
  • be om tilgang til personopplysningene dine hos oss samt informasjon om vår behandling av personopplysningene dine
  • be oss om å rette eller komplettere opplysningene dine dersom du mener at personopplysningene dine er uriktige eller ufullstendige
  • be oss om å slette visse personopplysninger (med mindre vi er lovpålagt å oppbevare dem, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, eller for et annet av våre legitime forretningsformål, for eksempel å drive inkassovirksomhet i våre kunders navn og på deres vegne)
  • overføre personopplysninger som du har gitt oss, til en tredjepart hvis vi behandler disse opplysningene enten på grunnlag av ditt samtykke eller for å oppfylle en kontrakt med deg, og behandlingen utføres ved hjelp av automatiserte metoder.
  • be oss om å begrense behandlingen av personopplysningene dine hvis du mener at opplysningene er uriktige, at behandlingen er ulovlig, eller at vi ikke lenger trenger å behandle opplysningene for et bestemt formål (med mindre vi ikke kan slette opplysningene på grunn av en juridisk eller annen forpliktelse)
  • protestere mot vår behandling av personopplysningene dine på grunnlag av din spesielle situasjon, der den juridiske begrunnelsen for vår behandling av personopplysningene dine er vår berettigede interesse. Vi vil etterkomme forespørselen din med mindre vi mener at vi har tvingende berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser og rettigheter, eller hvis vi må fortsette å behandle opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav eller drive inkassovirksomhet i våre kunders navn og på vegne av dem. Hvis vi baserer oss på ditt samtykke til å behandle personopplysningene dine, kan du når som helst trekke tilbake samtykket. Du kan gjøre dette ved å: (i) ved å klikke på avmeldingslenken i e-postene våre, (ii) endre innstillingene dine for informasjonskapsler eller ved å sende inn et skjema på nettet. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, vil dette ikke påvirke lovligheten av vår bruk av personopplysningene dine før du trakk det tilbake.

Du kan sende oss din forespørsel eller klage ved å sende inn et skjema på nettet. Vi vil behandle forespørselsen din nøye og i tråd med gjeldende personvernlovgivning. I noen tilfeller kan det hende at vi må be deg om å oppgi ytterligere informasjon for å bekrefte identiteten din. Du har også rett til å sende inn en klage til ditt lokale datatilsyn.

Atradius sitt personvernombud kan kontaktes ved å sende en e-post til dpo@atradius.com