Personvernerklæring

Atradius N.V., herunder datterselskaper og filialer ("Atradius"), er en global tilbyder av kredittforsikring, garantier, reassuranse, inkasso og informasjon om/vurdering av bedrifter. Atradius opererer i et bedrift-til-bedrift-marked. Våre produkter og tjenester har som mål å hjelpe selskaper verden rundt til å få innsikt og beskyttelse mot risiko knyttet til salg av varer og tjenester, og således sikre sitt salg. Ved å yte disse tjenestene tilrettelegger vi for handel mellom selskaper over hele verden.

Når vi leverer våre produkter og tjenester, opptrer Atradius som "Behandlingsansvarlig". Vi innhenter og behandler informasjon hovedsakelig om selskaper og virksomheter. I den forbindelse behandler vi informasjon som kan anses å være personopplysninger i henhold til EU-lovgivning, da det kan være informasjon om en person (f.eks. et enkeltpersonforetak, personer i bedriftsledelsen, eiere, kontaktpersoner osv.). Din tillit til hvordan vi håndterer dine personopplysninger er viktig for oss. Når du bruker våre nettsider, applikasjoner og portaler, samt registrerer deg for å motta våre nyhetsbrev og abonnerer på våre tjenester som representant eller kontaktperson hos vår kunde, eller handler (som motpart) med våre kunder, eller gjør forretninger med oss som samarbeidspartner eller leverandør, er det viktig for oss at vi bruker dine personopplysninger på en trygg og transparent måte.

I denne personvernerklæringen gir vi informasjon om behandling av personopplysninger i henhold til EU lovgivning. Eksempelvis informerer vi om formålene og begrunnelsene for behandling av personopplysninger, kategoriene av personopplysninger som omfattes, kategorier av kilder og mottakere av personopplysningene, oppbevaring av data og dine rettigheter som den opplysningen gjelder.

Atradius sine datterselskaper eller filialer kan også ha ytterligere personvernerklæringer på egne (lokale) nettsteder. Når det gjelder Atradius Installment Credit Protection (Belgia), kan du besøke deres nettsider for spesifikk informasjon om personvern.

Oppdateringer av personvernerklæringen

Vi arbeider for en kontinuerlig forbedring av våre tjenester, prosesser og beskyttelse av dine rettigheter når det gjelder personopplysninger. Det er derfor mulig at vi vil oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Vi anbefaler deg å sjekke erklæringen regelmessig. Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 10. mai 2023.

Når innhenter vi personopplysninger og når gjelder denne personvernerklæringen?

1.  Ved bruk av våre nettsider

1.1  Hvilke personopplysninger innhenter vi?

Vi kan behandle følgende informasjon om din bedrift eller virksomhet, som kan anses å være personopplysninger:

 • Eventuelle personopplysninger som du oppgir, for eksempel navn, adresse (til arbeidssted), telefonnummer, e-postadresse, påloggingsinformasjon eller annen informasjon som du oppgir når du registrerer deg for noen av våre produkter eller tjenester.
 • Informasjon som gjør det mulig for oss å huske deg og dine preferanser når du bruker dette nettstedet. Vi bruker informasjonskapsler for å innhente denne typen informasjon. Ytterligere detaljer om dette er tilgjengelig på siden om Informasjonskapsler, inkludert hvordan du kan avvise/deaktivere informasjonskapsler.
 • IP-adressen din, som vi bruker til å registrere din interesse/besøk på nettsidene våre.

Dine abonnementer på nyhetsbrev, e-postoppdateringer, landrapporter, handelsrapporter eller økonomisk informasjon osv. via våre nettsider.

1.2  Hvorfor innhenter vi disse personopplysningene?

 • Vi kan bruke opplysningene dine til følgende formål:For å levere produkter og tjenester, opprettholde kontakt med deg og å håndtere klager/tvister.
 • For å optimalisere våre produkter og tjenester, for (direkte) markedsføringsformål og markedsundersøkelser.
 • For å utføre administrasjon av forpliktelser innen Atradius-konsernet, samt å administrere og beskytte vår informasjonsteknologiske infrastruktur.

1.3  Rettslig grunnlag for bruk av dine personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger kun derson dette er tillatt i samvar med noen av de rettslige grunnlagene for behandling. Vi baserer oss på ett eller flere av følgende rettslige grunnlag for behandling av dine opplysninger:

 • Samtykke.
  • Vi ber om ditt samtykke til bruk av visse informasjonskapsler via nettsiden vår. Se siden om Informasjonskapsler for ytterligere informasjon om dette. 
 • Berettiget interesse
  • Vi kan behandle opplysningene dine når det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse.
  • Bruk av enkelte informasjonskapsler krever ikke ditt samtykke. Atradius har en berettiget interesse av å lage en funksjonell nettside, som skal være tilgjengelig for deg. Se vår side om Informasjonskapsler for ytterligere informasjon om dette.
  • I enkelte tilfelle krever vi ikke ditt samtykke for å bruke personopplysningene dine for å kontakte deg. Dette gjelder for eksempel dersom du via et kontaktskjema har bedt oss om å kontakte deg. Videre krever vi ikke alltid ditt samtykke for å bruke personopplysningene dine til markedsføringsformål. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom Atradius har fått e-postadressen din i forbindelse med salg av våre produkter eller tjenester, og vi bruker denne adressen for direkte markedsføring av våre egne lignende produkter eller tjenester.

1.4 Hvor har vi innhentet opplysningene dine?

Vi får automatisk en del opplysninger når du besøker nettsiden vår. Se siden om Informasjonskapsler for ytterligere informasjon om dette. Andre opplysninger får vi når du aktivt gir de til oss. Dette er for eksempel tilfelle når du abonnerer på nyhetsbrev, e-postoppdateringer, landrapporter, oppdatert handels- eller økonomisk informasjon osv. via våre nettsider. Se også informasjon om markedsføringsaktivitetene våre i punkt 2.

1.5 Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Vi kan utlevere personopplysninger for å oppfylle våre formål til:

 • Atradius-selskaper, filialer, tilknyttede selskaper, forretningspartnere og tjenesteleverandører.

2. Markedsføring

2.1 Hvilke personopplysninger innhenter vi for markedsføringsformål?

I forbindelse med våre markedsføringsaktiviteter kan vi behandle følgende opplysninger om deg:

 • Kontaktinformasjon:
  Navn, tittel, telefonnummer, e-postadresse, adresse (til arbeidssted), kontakthistorikk.
 • Informasjon om samtykke fra deg til å bruke dine personopplysninger til markedsføringsformål, f.eks. i form av abonnement på nyhetsbrev, e-postoppdateringer, publikasjoner og rapporter om spørreundersøkelser.
 • Informasjon om dine interesser, f.eks. basert på dine abonnementer på våre publikasjoner om spesifikke emner eller bransjer.
 • Informasjon knyttet til dine spørsmål, klager eller tvister.
 • Andre personopplysninger du har oppgitt.

2.2 Hvorfor innhenter vi disse personopplysningene?

Vi kan bruke opplysningene dine til følgende formål:

 • For å opprette og opprettholde kontakt med deg.
 • For å markedsføre og informere deg om våre (nye) produkter og tjenester.
 • For å organisere arrangementer og andre salgsfremmende aktiviteter.
 • For å analysere dine interesser og mulige forretningsmuligheter for oss.
 • For å innhente dine synspunkter på visse saker, f.eks. via (kundetilfredshets-)undersøkelser.
 • For å håndtere spørsmål, klager eller tvister.

2.3 Rettslig grunnlag for bruk av dine personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger kun dersom dette er tillatt i samsvar med noen av de rettslige grunnlagene for behandling. Vi baserer oss på ett eller flere av følgende rettslige grunnlag for behandling av våre markedsføringsaktiviteter: 

 • Samtykke
  • Dersom det er påkrevd, ber vi om samtykke fra deg for å behandle personopplysningene dine i forbindelse med våre markedsføringsaktiviteter. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å klikke på avmeldingslenken i e-postene våre eller ved å sende inn et skjema på nettet. Dersom du trekker tilbake samtykket, påvirker dette ikke lovligheten av vår bruk av personsopplysningene dine forut for tilbaketrekkingen.
 • Berettiget interesse
  • Vi kan behandle opplysningene dine når det er nødvendig for å ivareta våre berettigede interesser i forbindelse med markedsføringsaktiviteter. For å ivareta våre forretningsinteresser kan vi for eksempel innhente, analysere og tolke informasjon om kundene våre for å finne nye muligheter til å selge og utvikle produkter og tjenester som oppfyller kundenes preferanser og behov.

2.4 Hvor har vi innhentet opplysningene dine?

I markedføringsøyemed innhenter vi først og fremst opplysninger om deg fra deg selv. I andre tilfeller kan vi innhente personopplysningene dine fra de ulike kildene som fremkommer nedenfor.

 • Parter som henviser oss til deg, eller som du har gitt samtykke til å dele opplyningene dine med oss.
 • Tredjeparter som vi har engasjert i forbindelse med våre markedsføringsaktiviteter.
 • Internett (inkl. sosiale medier), forutsatt at det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.

2.5 Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Atradius kan utlevere informasjon om deg, som kan kvalifisere som personopplysninger, til:

 • Atradius-selskaper, filialer, tilknyttede selskaper, forretningspartnere og tjenesteleverandører.

3. Dersom du er kunde, part med interesse i polisen, mellommann, medgarantist, samarbeidspartner eller leverandør

3.1 Hvilke personopplysninger innhenter vi?

Vi kan behandle følgende informasjon om virksomheten din, som kan kvalifisere som personopplysninger dersom det gjelder informasjon om en enkeltperson (f.eks. et enkeltpersonforetak, en direktør, reell rettighetshaver, aksjonær, begunstiget, profesjonell kontaktperson osv.).

 • Kontaktinformasjon og personlige identifikasjonsopplysninger, f.eks. navnet ditt, tittel, stilling, telefonnummer, e-postadresse, adresse (til arbeidssted), land, fødselsdato og fødested, ID-opplysninger og firmanavn.
 • Dersom selskapet ikke er en juridisk person, kan vi også behandle bankkontodetaljer, skadehistorikk, mva.-nummer, opplysninger om avtalen med deg og økonomisk informasjon.

3.2 Hvorfor innhenter vi personopplysninger?

Vi kan behandle informasjon om virksomheten din, som kan kvalifisere som personopplysninger, for følgende formål:

 • For å utføre og levere tjenester i forbindelse med avtalene. Dette kan innebære: behandling av transaksjoner, kommunikasjon med deg, vurdering av risiko og forsikringsdekning av handel, behandling av erstatningskrav, tiltak for å inndrive gjeld, gi støtte til kredittadministrasjon, overvåkning og vurdering av bedrifter, yte inkassotjenester, tilby kundestøttetjenester samt håndtere klager og tvister.
 • For å utføre kontroller knyttet til "kjenn din motpart", svindel, terrorisme, sanksjonslister og andre compliancerelaterte undersøkelser. 
 • For å optimalisere våre produkter og tjenester, gjennomføre (markeds-)undersøkelser og statistiske analyser. 
 • For å utføre administrasjon innenfor Atradius-konsernet, og for å administrere og beskytte vår informasjonsteknologiske infrastruktur.
 • For markedsføringsformål: se punkt 2 ovenfor for ytterligere detaljer.
 • For å fastsette, utøve eller forsvare rettslige krav.
 • For å overholde pålegg fra tilsynsmyndighet eller annen offentlig myndighet, eller en forpliktelse i henhold til relevante lover eller forskrifter eller (frivillige) retningslinjer for bransjer eller sektorer. 

3.3 Rettslig grunnlag for bruk av dine personopplysninger

Vi behandler personopplysningene dine kun dersom dette er tillatt i henhold til et av de rettslige grunnlagene for behandling. Vi baserer oss på ett eller flere av følgende rettslige grunnlag for behandling av dine opplysninger:

Berettiget interesse:

 • Vi kan behandle oplysningene dine når det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse ved utføring av våre forretningsaktiviteter.
  • For å tilby og utvikle kredittforsikring, garantier, reassuranse og inkasso samt informasjon og vurdering av bedrifter, med mål om å hjelpe bedrifter over hele verden med å forstå og beskytte seg mot den innebygde risikoen knyttet til salg av varer og tjenester.
  • Når det er nødvendig for å inngå og oppfylle avtaler med selskapet eller virksomheten du er tilknyttet.

Vi vil ikke behandle personopplysningene dersom dine interesser har forrang.

 • Oppfyllelse av en avtale 
  Dersom du har et enkeltpersonforetak må vi behandle personopplysningene dine for å inngå og utføre avtaler.
 • Rettslig forpliktelse
  Vi kan behandle personopplysningene dine dersom det er nødvendig for å oppfylle en av våre rettslige forpliktelser, for eksempel for å uføre kontroll knyttet til regeletterlevelse, eller for å etterkomme pålegg fra tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter, eller for å oppfylle forpliktelser som følger av retningslinjer for bransjer eller sektorer.  

3.4  Hvor har vi innhentet opplysningene dine?

Personopplysningene Atradius behandler kan stamme fra ulike kilder:

 • Direkte fra deg eller selskapet du er tilknyttet, inkludert de som representerer deg eller som har en fullmakt fra deg eller selskapet.
 • Fra Atradius-selskaper, filialer, tilknyttede selskaper eller forretningspartnere.
 • Fra (offentlig) tilgjengelige kilder.
 • Fra informasjons-/dataleverandører.

3.5 Hvem kan ha tilgang til personopplysningene dine?

Vi kan utlevere personopplysninger for å oppfylle våre formål til:

 • Parter som har fullmakt fra deg eller selskapet som du er tilknyttet.
 • Atradius-selskaper, filialer og tilknyttede selskaper.
 • Tredjeparter, som skadebehandlere, selskaper som forebygger og bekjemper kriminalitet eller svindel, reassurandører, andre forsikringsselskaper, banker, forretningspartnere, revisorer, advokater, inkassoselskaper og andre tjenesteleverandører.
 • Avdelingene i den nederlandske staten som Atradius Dutch State Business N.V. forvalter eksportfinansieringsinstituttet på vegne av, for nederlandske selskaper (kun dersom du er involvert i vår nederlandske statlige virksomhet).
 • Rådgivere eller andre profesjonelle parter, for å fastsette utøve eller ivareta rettslige krav, eller for å beskytte vår forretningsvirksomhet eller juridiske rettigheter. 
 • Politimyndigheter, tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter: når det er lovpålagt, eller som en nødvendighet for å beskytte våre rettigheter.

4.  Dersom du eller din bedrift handler med våre kunder (en “kjøper”, “debitor” eller “benefisiant”)

4.1  Hvilke personopplysninger innhenter vi?

Vi kan behandle følgende informasjon om virksomheten din, som kan kvalifisere som personopplysninger dersom det gjelder informasjon om en enkeltperson (f.eks. et enkeltpersonforetak, en direktør, reell rettighetshaver, aksjonær, profesjonell kontaktperson osv.).

 • Kontaktinformasjon og personlige identifikasjonsopplysninger, f.eks. navnet ditt, tittel, stilling, telefonnummer, e-postadresse, adresse (til arbeidssted), land, fødselsdato og fødested, ID-opplysninger og firmanavn.
 • Dersom selskapet ikke er en juridisk person, kan vi også behandle bankkontodetaljer, skade- og betalingshistorikk, organisasjonsnummer, mva.-nummer, økonomisk informasjon, insolvensstatus og informasjon om eiendeler.

4.2  Hvorfor innhenter vi personopplysninger?

 Vi kan behandle informasjon om virksomheten din, som kan kvalifisere som personopplysninger, for følgende formål:

 • For å utføre og levere tjenester i forbindelse med avtalene vi har med våre kunder. For eksempel: behandling av transaksjoner, kommunikasjon med deg, vurdering av risiko og forsikringsdekning av handel, behandling av erstatningskrav, tiltak for å inndrive gjeld, gi støtte til kredittadministrasjon, overvåkning og vurdering av bedrifter, yte inkassotjenester samt håndtere klager og tvister.
 • For å utføre kontroller knyttet til svindel, terrorisme, sanksjonslister og andre compliancerelaterte undersøkelser.
 •  For å optimalisere våre produkter og tjenester, gjennomføre (markeds-)undersøkelser og statistiske analyser.
 • For å utføre administrasjon innenfor Atradius-konsernet, og for å administrere og beskytte vår informasjonsteknologiske infrastruktur. 
 • For å fastsette, utøve eller forsvare rettslige krav.
 • For å overholde pålegg fra tilsynsmyndighet eller annen offentlig myndighet, eller en forpliktelse i henhold til relevante lover eller forskrifter eller (frivillige) retningslinjer for bransjer eller sektorer.

4.3  Rettslig grunnlag for bruk av dine personopplysninger

Vi behandler personopplysningene dine kun dersom dette er tillatt i henhold til et av de rettslige grunnlagene for behandling. Vi baserer oss på ett eller flere av følgende rettslige grunnlag for behandling av dine opplysninger:

 • Berettiget interesse
  Vi kan behandle opplysningene dine når det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse ved utføring av våre forretningsaktiviteter.
  • For å tilby og utvikle kredittforsikring, reassuranse, garantier og inkasso samt gi støtte til kredittadministrasjon, informasjon og vurdering av bedrifter, med mål om å hjelpe bedrifter over hele verden med å forstå og beskytte seg mot den innebygde risikoen knyttet til salg av varer og tjenester.
  •  Når det er nødvendig for å inngå og oppfylle avtaler med våre kunder.
  • For å fastsette, utøve eller forsvare rettslige krav.

Vi vil ikke behandle personopplysningene dersom dine interesser har forrang.

 •  Rettslig forpliktelse
   Vi kan behandle personopplysningene dine for å oppfylle våre rettslige forpliktelser, for eksempel for å uføre kontroll knyttet til regeletterlevelse, eller for å etterkomme pålegg fra tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter, eller for å oppfylle forpliktelser som følger av retningslinjer for bransjer eller sektorer. 

4.4  Hvor har vi innhentet opplysningene dine?

Personopplysningene vi behandler kan stamme fra ulike kilder:

 •  Direkte fra våre kunder eller fra deg, inkludert de som representerer kunden eller deg.
 • Fra Atradius-selskaper, filialer, tilknyttede selskaper eller forretningsforbindelser.
 •  Fra (offentlig) tilgjengelige kilder.
 •  Fra informasjons-/dataleverandører.

4.5  Hvem kan ha tilgang til personopplysningene dine?

 Vi kan utlevere personopplysninger for å oppfylle våre formål til:

 • Våre kunder og parter som har fullmakt fra kunden (for eksempel mellommenn, representanter og selskaper som tilhører kundens konsern).
 • Atradius-selskaper, filialer og tilknyttede selskaper.
 • Tredjeparter, som skadebehandlere, selskaper som forebygger og bekjemper kriminalitet eller svindel, reassurandører, andre forsikringsselskaper, banker, forretningspartnere, revisorer, advokater, inkassoselskaper og andre tjenesteleverandører.
 • Rådgivere eller andre profesjonelle parter, for å fastsette, utøve eller ivareta rettslige krav, eller for å beskytte vår forretningsvirksomhet eller juridiske rettigheter
 • Politimyndigheter, tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter: når det er lovpålagt, eller som en nødvendighet for å beskytte våre rettigheter.

 

5. Hvordan overfører vi personopplysningene dine utenfor EØS?

  Behandlingen av personopplysningene dine kan medføre overføring av personopplysningene dine innenfor Atradius-konsernet eller til utvalgte tredjeparter. Enhetene i Atradius-konsernet eller utvalgte tredjeparter kan være lokalisert utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (“EØS”). Der det er aktuelt, har vi iverksatt egnede sikkerhetstiltak for å overføre personopplysningene dine til et land utenfor EØS, dersom dette landet ikke gir et tilfredsstillende beskyttelsesnivå i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, inkludert EU-kommisjonens standard personvernbestemmelser.  

 

6.  Hvordan beskytter vi personopplysningene dine? 

 Vi er forpliktet til å sikre at personopplysningene dine oppbevares på en trygg måte. For å forhindre uautorisert tilgang eller utlevering, har vi iverksatt egnede fysiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte informasjonen som vi innhenter og behandler.

7.  Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

Vi skal generelt kun lagre personopplysninger:

(i) så lenge det er nødvendig for det aktuelle forretningsformålet

(ii) i den utstrekning det med rimelighet er nødvendig for å overholde gjeldende lovmessige krav

(iii) så lenge det er tilrådelig i lys av gjeldende foreldelsesregler. Atradius kan spesifisere (f.eks. i en underpolicy, informasjonsskriv eller protokoll for oppbevaring) en tidsperiode for lagring av visse kategorier av personopplysninger.

8. Hvordan kan du kontakte oss, få tilgang til og oppdatere opplysningene dine?

 • Som registrert har du visse rettigheter når det gjelder vår behandling av personopplysningene dine. Du kan:
  • request access to your personal data held by us be om innsyn i personopplysningene vi har om deg
  • be oss om å rette eller komplettere opplysningene dine dersom du mener at personopplysningene dine er uriktige eller ufullstendige
  • be oss om å slette visse personopplysninger
  • be oss om å begrense behandlingen av personopplysningene dine
  • protestere mot vår behandling av personopplysningene dine

Du kan sende oss din forespørsel eller klage ved å sende inn et skjema på nettet. Vi vil behandle forespørselsen din nøye og i tråd med gjeldende personvernlovgivning. Du har også rett til å sende inn en klage til ditt lokale datatilsyn.

Atradius sitt personvernombud kan kontaktes ved å sende en e-post til dpo@atradius.com