Case-studie - Geminor AS: Kredittforsikring og garanti fra samme leverandør

Geminor AS – Kredittforsikring og garanti fra samme leverandør

Utdrag

Selskap:

Geminor AS

Handelssektor:

Avfallsbehandling og logistikk

Marked:

Europa

Utfordring:

Geminor benyttet allerede kredittforsikring fra Atradius, da de fikk et stadig større behov for økte garantirammer i nye markeder.

Resultater:

Atradius tok utfordringen og løste det effektivt med lokal ekspertise. Atradius følger Geminor sine behov der de måtte oppstå- både med sikring av kundefordringer og utstedelse av miljøgarantier.

Hvordan vi fikk det til:

Gjennom sitt totalengasjement som inkluderer kredittforsikring og garanti kan Atradius bidra til ytterligere soliditet og løpende garantirammer.

Lokal tilstedeværelse er en styrke. Vi kan ikke vokse uten tilgang på garantier. Jeg har ingen problemer med å anbefale Atradius til andre

(LOCAL) Tore Nedland author Tore Nedland
CFO

Bakgrunn

Geminor er et ledende internasjonalt gjenvinningsselskap som frakter, håndterer og selger avfall over landegrenser. Myndigheter som regulerer eksport av avfall, krever at det stilles miljøgarantier fra eksportører. Geminor vokser og utvider virksomheten til nye land. De er derfor avhengige av stadig økende garantirammer hos Atradius. Deres erfaring med garantistillelse fra bank er at det var mer omstendelig og at de hadde andre krav til inndekning enn Atradius.

Geminor har dessuten en kredittpolitikk der de skal sikre salg på kreditt. Geminor har hatt kredittforsikring hos Atradius siden 2014. De forsikrer salg på drøye 500 millioner kroner i året til kunder i Europa. Deres hovedmarkeder er Storbritannia og Tyskland. Atradius bidrar positivt til Geminor sin interne kreditthåndteringsprosess gjennom å forsikre kredittsalget og overvåke den forsikrede kundemassen.

Vår rolle

Geminor er kunde hos Atradius både på garanti og kredittforsikring. Det gjør at Atradius får et unikt innblikk i Geminor sin virksomhet slik at vi kan vurdere selskapet helhetlig, noe som igjen kommer kunden til gode. Forsikrede kundefordringer bidrar til styrket soliditet som gjør at Geminor kan øke sine garantirammer. Geminor er avhengige av at dette gjøres effektivt med lokal ekspertise. Atradius hjelper Geminor til å nå sine mål: «Lokal tilstedeværelse er en styrke. Vi kan ikke vokse uten tilgang på garantier. Jeg har ingen problemer med å anbefale Atradius til andre» - forteller CFO Tore Nedland.

Resultater

Miljøgarantier fra Atradius i land som Norge, Tyskland, Danmark og Finland gjør at Geminor kan oppfylle sine forpliktelser. Atradius gjør garantiutstedelsen lokalt og sørger for at Geminor tilfredsstiller myndighetenes krav, der avfallet har sin opprinnelse.

Atradius bidrar til Geminor sin kredittpolitikk om å sikre sine fordringer på utenlandske kunder og selge trygt på kreditt. Dersom Atradius ikke kan forsikre en kunde, ber man kunden om annen form for sikkerhet. Geminor har en gruppepolise hos Atradius som dekker hovedkontoret i Norge, og avdelingene i Storbritannia og Finland. «Vår dedikerte kundeansvarlig er aldri langt unna, hun er ekspeditt.»

Om Geminor AS

Siden etableringen i 2004, har Geminor hatt en sterk vekst der de nå sender mer enn 1.400.000 tonn avfall til gjenvinning per år. Geminors hovedkontor er i Norge, med avdelinger i Storbritannia, Finland, Danmark, Sverige, Tyskland og Polen.

De leverer avfall til over 80 material- og energigjenvinningsanlegg i hele Europa. Geminors brede portefølje av gjenvinningsanlegg gir kundene stabile, fleksible og konkurransedyktige løsninger for avsetning.

I dag er Geminor-gruppen en av Nord-Europas ledende leverandører til sluttbehandlingsløsninger for material- eller energigjenvinning.