Produkter og tjenester

"Det føles godt å ha Atradius som partner. På den måten behøver jeg ikke å være personen som gir en tommelfinger opp eller ned."

Morten Fullerton, Int. Sales Manager, Rawbite

Vi tilbyr produkter og tjenester som er tilpasset bedrifter og større konsern. Våre kredittforsikringsprodukter er utviklet for å støtte opp om din salgsvirksomhet og samtidig minimere tap på kundefordringer. Våre produkter og tjenester skal hjelpe deg å unngå plutselige og uforutsette tap, vårt oppdrag er å bidra til å sikre økt salg og forutsigbare økonomiske vilkår for din virksomhet.

Kredittforsikring

Med kredittforsikring fra Atradius er din bedrift sikret mot ulike typer risiko forbundet med salg på kreditt.

Credit insurance

Garantier

Atradius stiller kontraktsgarantier i ulike markeder og bransjer, og hjelper din bedrift med å oppfylle krav om sikkerhetsstillelse. Et samarbeid med Atradius kan avlaste din bankavtale.

Brooklyn bridge New York

Global kredittforsikring

Med kredittforsikring fra Atradius tilpasser vi våre produkter multinasjonale selskapers behov og tilbyr lokaltilpasset service, på tvers av landegrenser og geografisk utstrekning.

Airplane flying over containers

Inkasso

Vår verdensomspennende inkassotjeneste kan bistå i innkrevingen av utestående fakturaer i de fleste land og valutaer.

Atradius Kreditversicherung - Produkte für Ihr Forderungsmanagement
Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.