Produkter og tjenester

"Det føles godt å ha Atradius som partner. På den måten behøver jeg ikke å være personen som gir en tommelfinger opp eller ned."

Morten Fullerton, Int. Sales Manager, Rawbite

Våre produkter og tjenester er designet for å hjelpe bedrifter av ulike størrelser, fra små og mellomstore bedrifter til store konsern. Våre kredittforsikringsprodukter er utviklet for å støtte din nasjonale og internasjonale salgsvirksomhet, og vil hjelpe deg med å minimere tap på kundefordringer. Garantiproduktene våre hjelper deg blant annet med å imøtekomme krav fra byggherre/hovedentreprenør vedrørende sikkerhet.

Kredittforsikring

Vår kredittforsikring hjelper din bedrift å sikre seg mot kredittrisiko i handel med dine kunder. Vår kredittforsikring skreddersys etter størrelsen på din bedrift.

Life buoy in sunset

Garantier

Garantier fra Atradius hjelper din bedrift med å oppfylle krav om sikkerhetsstillelse i nye kontrakter eller ordre. Et samarbeid med oss kan avlaste din bankavtale.

Brooklyn bridge New York

Global kredittforsikring

For multinasjonale selskap tilbyr Atradius Global løsninger for hele virksomheten, med lokal service som reflekterer selskapets egne geografiske utstrekning og poliser på lokalt språk.

Airplane flying over containers

Inkasso

Uansett hvor dere eller debitor er lokalisert i verden, kan vi bistå i innkrevingen av utestående fakturaer i alle land, tidssoner, valutaer og språk.

Atradius Kreditversicherung - Produkte für Ihr Forderungsmanagement
Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.