Garantier

Garantier fra Atradius hjelper din bedrift med å oppfylle krav om sikkerhetsstillelse i nye kontrakter eller ordre. Et samarbeid med oss kan avlaste din bankavtale.

I flere bransjer er det en forutsetning at det blir stilt en garanti for å få en kontrakt eller ordre. Atradius kan hjelpe deg med det. Oppdragsgiveren din får da en garanti fra et stort konsern med sterk internasjonal rating.

Atradius stiller alle former for kontraktsgarantier, i ulike markeder og innen forskjellige bransjer. Vi tilbyr også garantier overfor kommunale og statlige etater.

 

 

 

 

 

 

Brooklyn bridge New York

 

 

 

 

 

 

 

Et samarbeid med Atradius gir følgende fordeler:

  • Rådgivning på høyt nivå av erfarne spesialister
  • Løsningsorientert sparringspartner
  • Økt finansiell fleksibilitet
  • Effektive administrasjonsrutiner
  • Avlaster bankavtaler og garantiengasjement hos andre garantistillere
  • Konkurransedyktige betingelser
  • Online tjeneste

Hvorfor Atradius Garanti?

Atradius er uavhengige av bankene, og et samarbeid med oss kan derfor avlaste rammene du har i banken. Det kan forbedre dine handlingsmuligheter overfor banken. Atradius tilbyr garantiløsninger både i Norge og internasjonalt.

Vi har konkurransedyktige betingelser. Fordi vi er spesialister på garantiområdet kan vi tilby lokal service og rådgivning på et høyt nivå gjennom vårt internasjonale garantinettverk i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Nederland, Belgia, Luxemburg, Frankrike, Italia og Spania.

Med andre ord
Du er garantert profesjonell rådgivning og god service når en garanti skal stilles.

Hos oss blir du ikke en i mengden

Atradius jobber hovedsakelig med bedrifter som har større og/eller komplekse garantibehov. Det gjør at du som kunde alltid er garantert best mulig service når du som mest trenger det. Vi tar oss tid til å løse dine behov, uansett hvor kompliserte eller akutte de er.
 

Slik fungerer det

Om du representerer en bedrift med garantibehov over kr 20 millioner, har sterk økonomi og kan vise til minst tre fullstendige regnskapsår, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Vi diskuterer da gjerne dine garantibehov og hvordan disse kan løses på best mulig måte.

Blir din bedrift kunde hos oss, etablerer vi en garantiramme som løpende kan benyttes for de garantibehov som oppstår. Til en og samme garantiramme kan et morselskap enkelt koble til flere datterselskap. Du får kostnadsfritt tilgang på vårt online system hvor det raskt og enkelt kan bestilles garantier og holde oversikt over din garantiportefølje.

Kontakt oss gjerne, så forteller vi mer om vår virksomhet og hvordan vi kan hjelpe din bedrift. 

Kontakt oss

Telefon

Ring til oss på 67 83 71 00

Relaterte dokumenter

Download
Garanti Faktaark

52KB PDF

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.