Inkasso

Vår verdensomspennende inkassotjeneste kan bistå i innkrevingen av utestående fakturaer i de fleste land og valutaer.

Atradius Collections består av erfarne inkassospesialister og er tilgjengelig for dere, uansett om dere har kredittforsikring hos oss eller ikke. Dersom dere har en kredittforsikringsavtale hos Atradius, er inkasso automatisk tilgjengelig.

 

 

 

Calculating_costs_big

 

 

 

Hva kan Atradius Collections gjøre for deres bedrift?

Nesten alle selskaper vil på et eller annet tidspunkt oppleve at fordringer blir misligholdt og at de trenger hjelp til å kreve inn pengene. Vår skreddersydde, verdensomspennende inkassotjeneste vil hjelpe dere på den måten som er mest hensiktsmessig for deres situasjon, alt fra enkle henvendelser til rettslige skritt.

Som inkassospesialister vet vi hvilke virkemidler vi skal benytte for å kreve inn gjelden. Vi tar sikte på å innkreve gjelden i minnelighet, uten behov for dyre rettsprosesser. En proaktiv og hensynsfull tilnærming kan ofte gi de beste resultatene. For eksempel kan en betalingsplan for en kunde som har likviditetsproblemer føre til fullt oppgjør av gjelden samt at forretningsforholdet mellom dere og kunden bevares.

Vår felles IT-plattform  gjør nettverket av Atradius Collectionskontorer til det best integrerte i bransjen. Uansett hvor dere eller deres debitorer er lokalisert i verden, kan vi hjelpe til med innkrevingen av utestående fakturaer.

Hvordan fungerer inkasso hos Atradius Collections?

Inkassoprosessen

Atradius Collections setter i gang arbeidet straks dere oversender forfalte, ubetalte fakturaer til oss. En av våre representanter som befinner seg i området hvor debitor er lokalisert tar kontakt med debitor på lokalt språk. Med deres godkjennelse, forhandler vi med debitor for å finne den raskeste løsningen for fullt oppgjør av gjelden.

All korrespondanse vi har med debitor deles med dere. Vi er opptatt av åpenhet overfor dere, og vil derfor samarbeide ved å dele kunnskap og informasjon slik at vi kan jobbe smartere og oppnå best mulig resultat for deres bedrift. 

Dersom dere har kredittforsikring hos Atradius, kan dere følge opp inkassosakene via Serv@Net. Dersom dere ikke har kredittforsikring kan dere følge opp sakene deres gjennom et eget inkassosystem kalt Collect@Net.

Er dette riktig produkt for deres bedrift?

Ta kontakt dersom dere ønsker mer informasjon om hvordan vi kan bistå dere med inkasso.

Overvåking av inkassosaker online

Collect@Net er et onlinesystem som gjør det mulig for våre inkassokunder å overvåke fremdriften i inkassosakene.

De som er kredittforsikringskunder hos Atradius kan overvåke inkassosakene ved å logge på som normalt på Serv@Net portalen. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på vår internasjonale hjemmeside for både Collect@Net og Serv@Net. Denne siden er kun tilgjengelig på engelsk.

Mer om inkasso hos Atradius Collections

På hjemmesiden Atradius Collections kan dere finne ytterligere informasjon om vår inkassovirksomhet. Dette omfatter tilgang til utsagn fra kunder og regelmessige publikasjoner med tips og eksempler på måter man kan håndtere og redusere ubetalte fakturaer.


 

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.