Kredittforsikring

Vår kredittforsikring hjelper din bedrift å sikre seg mot kredittrisiko i handel med dine kunder. Vår kredittforsikring skreddersys etter størrelsen på din bedrift.

Vår kredittforsikring hjelper deg å beskytte din bedrift mot tap dersom en kunde ikke betaler. Forsikringen er designet til å både sikre handel med eksisterende kunder og å beskytte mot kredittrisiko forbundet med nye markeder.                        

Med en polise hos oss får du støtte av våre lokale risikoanalytikere/underwritere. I tillegg kan du være sikker på at våre analyser tas geografisk nær risikopunktet, slik at du er sikret best mulig basert på lokal kunnskap. Dette gir deg tilgang til global kunnskap, med lokal forankring.

Fordeler med Atradius kredittforsikring

Ved å forsikre selskapets utestående fordringer sikres dere mot tap som følge av at kunder/kjøpere ikke kan betale. Våre forsikringspoliser dekker et bredt spekter av risiki, og kan gi selskapet følgende konkurransefortrinn:

 • Sikret salg i åpen regning
 • Mersalg
 • Sikring mot dårlige betalere
 • Profesjonell kredittstyring
 • Bedret driftsfinansiering fra finansinstitusjon
 • Stabilisering av likviditeten
 • Mulighet for vekst og tilnærming til nye markeder
   

Sikker og transparent

Vår kredittforsikring er designet for å være enkel og effektiv. Vår Modulapolise er fleksibel slik at den tilpasses til den enkelte bedrifts behov og eksponering, samtidig som den er universal over landegrenser. Dette er spesielt nyttig for de som ønsker å dekke salg med flere poliser på tvers av markeder og land.

En felles polisestruktur sørger for standardisering og klarhet, mens de individuelle modulene tillater skreddersøm og en polise tilpasset dine behov.

Fordeler med Modula-polisen:

 • Universal på tvers av markeder og språk – Våre språkmektige underwritere og jurister sørger for at polisen din er tydelig og har samme betydning på forskjellige språk
 • Transparent  – Din polise vil kun inneholde vilkår som er relevante for din bedrift
 • Enkelt å administere online – Du kan håndtere din polise direkte i vårt onlinesystem Serv@Net. Du kan enkelt søke opp kredittgrenser, sjekke status, gjøre endringer, og registrere skadesaker.

  Atradius hjalp oss med å vokse steg for steg. Vi tilbyr nå bedre service, har økt handelen med gamle kunder, og har startet å selge til nye kunder.

  Kredittsjef
  Ledende selskap i næringsmiddelindustrien

Effektiviser kreditthåndteringsprosessen med vårt onlineverktøy

Administrer din kredittforsikring med Atradius Atrium

Du kan håndtere din polise direkte gjennom Atradius Atrium. Denne nye plattformen er koblet opp mot Serv@Net og lar deg rapportere skader, se utvikling og gjøre endringer i sanntid. Plattformen er tilgjengelig uten ekstra kostnader for våre kunder. Atrium er et sikkert, intuitivt, web-basert polisehåndteringsverktøy. Som en fullt integrert plattform er systemet utformet for å gi deg kontroll over dine kredittstyringsprosesser. Atradius Atrium og Serv@net lar deg:

 • Håndtere kredittgrenser og overvåke dine kunder
 • Rapportere skader med dokumentasjon
 • Overvåke fakturaer og håndtere kredittbetingelser
 • Se polisevilkår
 • Sette opp personlige varslinger
 • Se Atradius publikasjoner relevante for deg

Flere detaljer kan bli funnet på engelsk på www.atradius.com

Overvåk din portefølje med Atradius Insights

Atradius Insights er et revolusjonerende analyseverktøy tilgjengelig via Atradius Atrium. Det er utvikling i samråd med et utvalg av våre kunder slik at du enkelt kan identifisere risiko, overvåke forsikrede kunder og finne nye forretningsmuligheter. En unik løsning innenfor kredittforsikringsbransjen som setter en ny standard for kreditthåndtering. Mer informasjon er tilgjengelig på engelsk på atradius.com.
 

Utnytt polisen med flere Atradius produkter
 

Våre inkassotjenester

Integrert i din kredittforsikringsavtale har du tilgang til våre inkassotjenester. Atradius Collections er vårt inkassoselskap som sørger for at dine kunder betaler sine ubetalte faktura.
 

Atradius Global

For multinasjonale selskap tilbyr Atradius Global løsninger for hele virksomheten, med lokal service som reflekterer deres egne geografiske utstrekning og poliser på lokalt språk.


Special Products

Våre Special Products eksperter tilbyr løsninger som overskrider det man normalt ville forvente av en tradisjonell kredittforsikringspolise. Special Products muliggjør dekning der andre poliser ikke strekker til. For mer informasjon om Atradius Special Products, besøk atradius.com.

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.