Supplier Information

For details of these specific Atradius companies in those countries, please see our contact details.

Atradius N.V. is the ultimate holding company of the Atradius Group
Address:
David Ricardostraat 1, 1066 JS Amsterdam 
Postbus 8982, 1006 JD Amsterdam
The Netherlands
Tel.: +31 20 553 9111
Fax: +31 20 553 2811  
Email: customerservice.nl@atradius.com

Trade Register Chamber of Commerce Amsterdam: 34196963
VAT-number: 8126.11.378.B.01


Executive Board of Atradius N.V. :
David Capdevila (Chairman)
Andreas Tesch
Christian van Lint
Claus Gramlich-Eicher
Marc Henstridge
 

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.