10 tegn på at kundene dine kan ha betalingsproblemer

Forsinkede betalinger kan påvirke likviditeten og driften til selskapet ditt.

Det er lurt å være oppmerksom på eventuelle faresignaler som tyder på at kundene dine kan ha problemer med å betale i tide. Ved å identifisere disse så tidlig som mulig kan du iverksette tiltak for å beskytte bedriften mot økonomiske tap og unødvendig risiko.  

  

Det som en gang var en stabil kunde, kan endre seg over tid, og du bør ikke stole på tidligere atferd som en indikator på fremtidige resultater. Det er flere områder du kan se etter tegn på problemer. Blant annet kan du se etter tegn på problemer i det generelle økonomiske miljøet kundene og potensielle kunder opererer i, eventuell tilgjengelig informasjon om økonomien deres, og for eksisterende kunder kan det være noen adferdsindikatorer. 

  

Makroøkonomiske forhold som kan gi signaler om betalingsproblemer hos kunder 

  

Utfordringer i den lokale eller globale økonomien kan legge et økonomisk press på kundene dine og gjøre det vanskeligere for dem å betale deg til rett tid. Noen av faresignalene du bør være oppmerksom på, er: 

  

  1. Økonomisk nedgang: I økonomiske nedgangstider kan selv de sterkeste bedriftene oppleve uforutsette problemer som kan påvirke likviditeten negativt og potensielt føre til at de får problemer med å betale i tide. I slike perioder bør du ta deg tid til å vurdere hver enkelt kunde på nytt og identifisere eventuelle risikoer. 

  

  1. Politisk ustabilitet: Perioder med politisk ustabilitet - som krigen i Ukraina eller endringer i myndighetenes politikk i ditt eller kundens marked - kan føre til endringer i kundenes økonomiske situasjon. Geopolitiske forhold bør tas med i vurderingen av kundene og i analysen av deres betalingsevne. 

  

  1. Økt konkurranse: Markedsutfordringer, for eksempel økt konkurranse, kan føre til redusert aktivitet eller reduserte marginer for kunden din. Ved å følge med på nyheter og oppdateringer om kundens bransje kan du holde deg oppdatert på hvilke utfordringer kunden kan stå overfor. 

  

  

Finansielle indikatorer som kan tyde på at en kunde har betalingsproblemer 

  

Når du ser på de økonomiske resultatene til dine kunder eller potensielle kunder, kan du oppdage noen tidlige varselsignaler som kan tyde på betalingsproblemer: 

  

  

  1. Høy gjeldsgrad: En høy gjeldsgrad kan være en indikator på kontantstrømproblemer, noe som igjen kan føre til at enkelte bedrifter sliter med å betale regninger eller foreta betalinger i tide. 

  

  1. Negativ kontantstrøm: På samme måte som en høy gjeldsgrad kan en negativ kontantstrøm bety at kunden må sjonglere med sine forpliktelser - en av dem kan være å betale deg i tide. 

  

  1. Tidligere økonomiske omstruktureringer: Et rødt flagg kan være en kunde som tidligere har begjært seg konkurs eller nylig har vært gjennom en økonomisk omstruktureringsprosess, eller som har skiftet eier eller eierform. Dette er klare tegn på en virksomhet i økonomiske vanskeligheter som fortsatt kan ha problemer med å betale regningene sine i tide, og som til og med kan stå i fare for å gå konkurs. Det er også lurt å være oppmerksom på familiebedrifter og bedrifter som eies av investeringsfond. Familiebedrifter kan av og til være uvillige til å ta tøffe beslutninger, og fondsforvaltere kan velge å legge ned bedriften raskt, særlig hvis de mister tilliten til den. For å beskytte bedriften din mot risikoen for tap på fordringer fra denne kunden, må du iverksette ytterligere kredittstyring og risikoreduserende tiltak. 

  

Betalingsatferd hos kundene som kan forutsi forsinkede betalinger eller mislighold. 

  

  

  

  1. Høy kredittutnyttelse: Hvis en kunde bruker en stor del av kredittgrensen sin eller ber om å få økt kredittgrensen hos deg, kan dette være et tidlig varsel om at kunden har økonomiske problemer og kanskje ikke er i stand til å betale regningene sine. 

  

  1. Redusert forretningsaktivitet: På den andre siden, hvis en kundes forretningsaktivitet reduseres, kan dette være et annet tidlig varselsignal om at driften ikke går som den skal, noe som kan føre til at kunden får problemer med å betale regningene sine. 

  

  1. Treg kommunikasjon: Hvis en tidligere pålitelig kunde blir treg til å svare på e-post eller telefoner, kan det være et tegn på at vedkommende unngår en vanskelig samtale om betalinger som han eller hun ikke kan gjennomføre. 

  

  1. Endringer i betalingsatferd: Plutselige endringer i betalingsatferden, for eksempel reduserte betalinger, manglende betalinger eller at kunden bestrider ting som alltid har fungert bra i din bransje. Dette kan være et tegn på økonomiske problemer og bør undersøkes nærmere. 

  

Hva kan du gjøre hvis kunden viser tegn på at han eller hun sliter med å betale? 

  

God kommunikasjon er nøkkelen til suksess i alle forhold, og det gjelder også kundeforhold. Hold deg tett på kundene og markedene dine. Snakk med dem om hva som rører seg hos dem. Påvirkes de av generelle økonomiske hendelser? Kan romsligere kredittvilkår gjøre det enklere for dem å fortsette å handle med deg? Ville det være tryggere å ta en pause i av kredittsalget i en periode? 

  

I tillegg kan du beskytte kundeforholdet ditt med en kredittforsikring. En kredittforsikring betaler deg når kunden ikke betaler. Med vissheten om at du får betalt, kan du fortsette å handle med kunden og tilby kreditt som avtalt med forsikringsselskapet. 

  

Kredittforsikringen gir deg dessuten så mye mer enn forsikringsutbetaling og inkassotjenester ved betalingsmislighold.  Hos Atradius overvåker vi for eksempel fortløpende den økonomiske utviklingen til alle forsikrede kjøpere (det gjelder både kundene dine og alle kundene våre). Det betyr at vi kan varsle deg om eventuelle endringer i den potensielle risikoen i kundebasen din, samt eventuelle faresignaler i markedet eller bransjen generelt. I praksis betyr dette at vi kan hjelpe deg med å overvåke alle de ti faresignalene som er listet opp her.