Credit-to-Cash Briefings

Atradius Credit-til-Cash Briefings tilbyr gratis handelsinformasjon som er utformet for å støtte deg i den daglige driften av virksomheten. De inkluderer nyttige sjekklister.

Grunnprinsipper for kredittstyring

For å garantere effektiv kredittstyring, må du se på alle områder av driften. Grunnprinsippene for kredittstyring gir deg en sjekkliste basert på beste praksis, med informasjon som strekker seg fra generelle retningslinjer for kreditt, til opplæring av ansatte og benchmarking.

 

Omfattende risikovurdering av fordringene dine

For å få en sterk regnskapsbalanse, må du gjøre mer enn å sjekke kredittvurderingen til kundene dine. Det er også en god idé å gjennomføre en grundig analyse av strukturen på fordringene dine, både i fortid og nåtid, for å identifisere potensiell risiko.

 

Ti trinn til rask betaling

Hemmeligheten bak rettidig innkreving ligger i den systematiske og konsistente kredittstyringspraksisen som bør understøtte relasjonen din til hver enkelt kunde.

 

Effektive innkrevingssamtaler

Ved å ta opp telefonen for å minne en kunde om en ubetalt fordring, kan du beholde, eller til og med bygge, en mer personlig relasjon. Men før du ringer, bør du  sjekke våre tips for å sørge for at samtalen blir så god som den kan være.

 

Håndtere unnskyldninger for sen betaling

Enkelte virksomheter finner dessverre på unnskylder for hvorfor de er forsinket med betalingen. Her er noen eksempler på vanlige unnskyldninger, og tips om hvordan du best kan håndtere dem.

 

Tidlig påvisning av standardrisikoer

Virksomheter blir nesten aldri insolvente over natten. Du kan ta skritt for å beskytte virksomheten din mot andres konkurs ved å være på utkikk etter faresignaler. Bruk denne sjekklisten som en hjelp til å overvåke de viktigste indikatorene.

Merk: Credit-til-Cash-orienteringene er bare tilgjengelig på engelsk.

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.