Er India det nye Kina - Hør fra våre eksperter

Har India det samme potensialet som Kina, og hvilke utfordringer og risikoer bør man være oppmerksom på? Dette er spørsmål som har vært diskutert i lengre tid, og vi har derfor bedt våre lokale eksperter om å gi sitt syn på saken.

 

 

er indien det nye kina

 

 

De siste årenes økonomiske utvikling og geopolitiske spenninger, særlig mellom USA og Kina, har fått stadig flere selskaper til å vende blikket mot India. Dette gjelder både amerikanske og europeiske selskaper, og mange av dem prøver nå å sikre seg oppdrag ved å diversifisere leverandørkjedene sine.

Dette betyr at det er et fornyet fokus på India som en potensiell handelspartner og kanskje til og med som en fremtidig kandidat til tittelen "verdens fabrikk". For å vurdere Indias potensial har vi snakket med Meghna Nair, Head of Risk, Atradius India, og Arun Soundarajan, Country Manager, Atradius India.

 

 

Hvilke fordeler har India som handelspartner? 

Først og fremst har India mange strukturelle og demografiske fordeler. Med en befolkning på 1,4 milliarder mennesker finnes det mye kvalifisert arbeidskraft, lave kostnader og en voksende forbrukermasse. Ikke minst vokser både middelklassen og antallet velutdannede, engelsktalende unge mennesker.

Landet har også en lang produksjonshistorie, og myndighetene har de siste årene satset spesielt på industri og eksport.

"Myndighetene satser stort på å forbedre logistikken. Økte investeringer i infrastruktur og vekstprosjekter er avgjørende for å utvikle robuste forsyningskjeder, og det er nettopp det India gjør", sier Arun Soundarajan.

 

 

Hvordan har India dratt nytte av utviklingen de siste årene?

India har sett en merkbar økning i direkte utenlandsinvesteringer (FDI) de siste årene. I regnskapsåret 2014-2015 var de direkte utenlandsinvesteringene på 45,15 milliarder USD, mens de i 2021-2022 var på 83,57 milliarder USD, en nær dobling på 7 år.

Denne utviklingen har blitt hjulpet av regjeringens "Make in India"-initiativ, som består av en rekke tiltak for å fremme innovasjon, beskytte immaterielle eiendeler og bygge ut produksjonsinfrastrukturen.

I tillegg har India, ifølge Meghna Nair, også dratt nytte av en rekke frihandelsavtaler som har bidratt til å etablere India som et viktig marked for mange bedrifters leverandørkjeder.

"India har allerede inngått handelsavtaler med De forente arabiske emirater og Australia, mens handelsavtaler med Storbritannia og Canada er på trappene", sier Meghna, og legger til at India og EU også tar sikte på å få en avtale på plass innen utgangen av 2023 eller begynnelsen av 2024.

 

 

Vil India overta Kinas rolle som "verdens fabrikk"?

Det er mye som tyder på det. Meghna Nair trekker frem et godt eksempel på både størrelsen og kvaliteten på investeringene som nå gjøres i India.

"Apple har foretatt en betydelig økning i iPhone-produksjonen i India, med en produksjon på 7 milliarder dollar i regnskapsåret 2022-2023. Nesten 7 % av Apples iPhones ble produsert i India i løpet av det siste regnskapsåret, satt sammen av partnere som Foxconn Technology Group og Pegatron Corp."

Men Apple er ikke den eneste suksesshistorien i elektronikksektoren. Fra 2018 til 2022 har India økt den totale verdien av elektronikkeksporten med 260 %. Bare Vietnam har hatt en høyere vekstrate. Veksten er drevet av sektorens strategiske betydning og økte restriksjoner på handelen med Kina. Ifølge Arun Soundarajan finnes det imidlertid andre sektorer med stort vekstpotensial.

"Legemidler, prosessert mat, hvitevarer, bilproduksjon og produksjon av bilkomponenter vil trolig spille en viktig rolle i fremtiden." 

India har enda en fjær i hatten når det gjelder landets kandidatur som nytt produksjonssenter. I motsetning til særlig Sørøst-Asia er de relativt uavhengige av Kina i sine forsyningskjeder.

 

 

Hvilke potensielle utfordringer står India overfor?   

Det er imidlertid viktig å ikke male et rosenrødt bilde av Indias fremtid. Landet har en historie med proteksjonistisk politikk, noe som kan gjøre det mindre konkurransedyktig når det gjelder å forhandle frem store frihandelsavtaler. Som Meghna Nair påpeker. 

"For å tiltrekke seg disse store selskapene og få dem til å investere i India, er det viktig å ha den rette politikken på plass. Det er fortsatt utfordringer som må løses, og det vil ta lang tid å erstatte Kina, som er i en svært gunstig posisjon."

I tillegg er det fortsatt logistikkutfordringer knyttet til produksjonen i India, noe som gjør at det tar lengre tid å få varer og komponenter ut på markedet. Det er særlig utfordringer knyttet til "first and last mile", med en infrastruktur som ennå ikke er fullt utbygd.

Bedrifter som arbeider med komplekse produkter, kan også stå overfor et rekrutteringsproblem. Opplæring av nye medarbeidere kan bidra til å løse denne typen utfordringer, men vil også øke produksjonskostnadene.

Til tross for at India de siste årene har klatret oppover på listen over land der det er lett å gjøre forretninger, er det fortsatt store utfordringer med byråkratiet og forsinkelsene det kan medføre. Det kan være svært tidkrevende å gå gjennom domstolene, særlig når det gjelder tvister og håndheving av kontrakter.

 

 

Hvilke tips har dere til selskaper som ønsker å gjøre forretninger i India?

Den gode nyheten er at det arbeides med å løse utfordringene nevnt ovenfor. Narenda Modis regjering satte i gang reformer for snart et tiår siden for å gjøre det enklere å gjøre forretninger i India.

Det gjøres også store investeringer i å forbedre infrastrukturen, så situasjonen vil trolig bedres ytterligere i årene som kommer.

For øyeblikket er det en klar fordel å finne en lokal partner hvis du vil inn på det indiske markedet. De kan ofte gi råd om lokal lovgivning og har praktisk erfaring med å løse tvister. Samtidig kan de hjelpe deg med å vurdere handelsrisikoen.

 Mulighetene vil vokse i takt med Indias økende tilstedeværelse på den globale arenaen, og selskaper med riktig strategi vil ha gode muligheter til å høste fordelene.

 Les Arun og Meghnas 10 beste tips til bedrifter som eksporterer til India: 10 essensielle eksportråd for India