Slik utnytter du kredittforsikringen din til det fulle?

Mange bedrifter bruker kredittforsikring for å håndtere handelsrisiko og utvikle virksomheten

Slik utnytter du kredittforsikringen din til det fulle

 

De bruker kredittforsikring for å forbedre effektiviteten ved å strømlinjeforme prosessene rundt håndtering av manglende betaling, for å skape et sikkerhetsnett når de tilbyr kundekreditt og for å få forretningsinformasjon av høy kvalitet. 

  

Men hvordan bruker man egentlig kredittforsikring i praksis? Her er en trinn-for-trinn-guide til hvordan du kan få mest mulig ut av kredittforsikringen din. 

  

Få informasjon av høy kvalitet om kunders og potensielle kunders kredittverdighet 

  

Dra nytte av ekspertisen til forsikringsselskapet ditt for å få en detaljert risikovurdering av hver enkelt kunde og innsikt i bransjene og landene der de opererer. Du kan bruke denne informasjonen, sammen med din egen innsikt og due diligence, til å fastsette en kredittgrense og betalingsbetingelser for hver enkelt kunde. I Atradius overvåker vi kontinuerlig kredittverdigheten til alle kundene vi dekker, så hvis risikosituasjonen endrer seg, gir vi deg beskjed. 

  

Forbedre effektiviteten i kredittbehandlingsprosessene dine 

  

Å ansette folk - internt eller eksternt - til å overvåke fakturaer og følge opp forfalte fakturaer koster tid og penger. Med en kredittforsikring kan du imidlertid automatisere mange av disse prosessene. Med en Atradius-forsikring kan du bruke API-ene våre og integrere de med dine eksisterende kredittstyringsprosesser for å fastsette kredittgrenser for handel, avtale betalingsvilkår som er i tråd med forsikringsvilkårene og rapportere eventuelle betalinger som er forfalt. Vi tilbyr også praktiske verktøy som vår online-portal - Atrium - for all daglig interaksjon med oss, samt innsyn i porteføljen din døgnet rundt. 

  

Slik bruker du kredittforsikring til å fremme handel og skape vekst  

  

Kredittforsikring er et verdifullt verktøy når du vurderer å ekspandere innenfor ditt nåværende marked eller ønsker å gå inn i nye markeder.  Den gir deg mulighet til å utnytte kredittforsikringsselskapets kunnskap og innsikt i både kredittverdigheten til potensielle nye kunder og markedene de opererer på.  

  

I Atradius har vi informasjon om millioner av bedrifter over hele verden, og vi tilbyr deg gratis verktøy som kan hjelpe deg med å identifisere potensielle nye kunder med god kredittscore. På den måten kan du ta kontakt med potensielle kunder med større selvtillit og tilby kreditt for å skaffe deg et konkurransefortrinn på områder der du kanskje tidligere har vært mer risikoavers. 

  

Bruk kredittforsikring for å understøtte dine forretningsrelasjoner 

  

Mange av kundene våre forteller oss at kredittforsikringen bidrar til å styrke forretningsforbindelsene deres. Noen kunder bruker for eksempel kredittforsikringen som støtte i forbindelse med finansieringssøknader, og andre har fortalt oss at de har sikret seg gunstigere vilkår. 

  

Slik fungerer kredittforsikringen ved melding av en skade 

  

Det er enkelt å sende inn et krav og utløse inkasso hos Atradius. Du varsler oss bare via brukerkontoen din i Atrium-portalen vår og følger instruksjonene for å oppgi detaljer om alle utestående fakturaer.  Dette vil også utløse en inkasso - som er inkludert i forsikringen din.  Våre profesjonelle inkassokolleger er ofte i stand til å inndrive gjelden, men hvis vi ikke har innkrevd de forfalte betalingene innen avtalt tid (vanligvis 30 dager ved konkurs og 180 dager ved betalingsmislighold), betaler vi et krav (vanligvis opptil 90 % av fakturabeløpet).