Vekst med sikker kontantstrøm, uten forskuddsbetaling

En sunn likviditet er grunnleggende for enhver bedrift.

 

 D3 how to grow your business

 

Du trenger den til å betale leverandører, og du trenger den til å investere i vekst. Når du har en lojal kundegruppe som betaler i tide, er alt i orden. Det er imidlertid ikke alltid like enkelt å sørge for en sterk likviditet.  

  

Hva skal du gjøre hvis en kundes betalinger blir uregelmessige? Eller hva om du får muligheten til å ekspandere til et nytt marked? Skal du insistere på forskuddsbetaling og risikere å ødelegge forholdet til kunden, eller skal du risikere å miste den nye markedsmuligheten til konkurrenten når de tilbyr 30 dagers betalingsfrist? 

  

I noen markeder er det kontanter som gjelder, og kundene forventer aldri å bli tilbudt kreditt. Men selv om du ikke driver virksomhet i disse markedene, kjenner du sannsynligvis til den vanskelige balansegangen mellom å håndtere finansiell risiko, sikre bedriftens likviditet, sørge for økonomisk trygghet og utvikle vekstmuligheter. Dette kan bli enda vanskeligere i en periode med økonomisk volatilitet der høy inflasjon, stigende renter og utfordringer i leverandørkjeden påvirker virksomheten. 

  

Å være proaktiv for å beskytte likviditeten mot potensielle risikoer, er avgjørende. Etter hvert som handelen blir mer sofistikert, blir verktøyene for å sikre likviditeten det samme. Vi har noen praktiske tips til hvordan du kan optimalisere og sikre likviditeten uten å kreve forskuddsbetaling fra kundene. 

  

  

Cash flow forecasting  

  

Betydningen av å forutsi kontantstrømmer kan ikke undervurderes. Når du kjenner til fremtidige inn- og utbetalinger, kan du avgjøre om du kan dekke dine forpliktelser og samtidig forutse potensielle problemer, men også hvilke vekstmuligheter du kan utnytte for å maksimere avkastningen og dermed forbedre det økonomiske resultatet. 

  

Det er viktig å vite hva som skal betales, og når, men det alene er ikke nok. Løpende overvåking av risikoer vil hjelpe deg med å identifisere eventuelle svakheter som kan føre til forsinkede betalinger og i verste fall tap på fordringer. 

  

Identifisering av handelsrisiko 

  

Kontinuerlig overvåking av alle markeder og kunderelasjoner er avgjørende. Selv om fremtiden kan være usikker i et nytt, mer ustabilt marked, er det viktig å hele tiden vurdere de potensielle risikoene for kontantstrømmen, også når det gjelder faste kunder.  

  

Overvåking av risiko bør inkludere å se etter røde flagg som kan varsle om forsinkede betalinger og tap på fordringer, i tillegg til eventuelle uventede utgifter og forstyrrelser i leverandørkjeden som kan ha en negativ innvirkning på likviditeten. Dette kan gjøres internt eller gjennom tredjepartsbyråer. Kontinuerlig risikoovervåking inngår som standard i kredittforsikringsavtalene, og kredittforsikringsselskapet bør dele denne informasjonen med deg. 

  

Strategier for å minske risikoen knyttet til likviditet 

  

Strategiene du kan bruke for å minimere og redusere risikoen knyttet til likviditet er blant annet å diversifisere kundebasen, iverksette tiltak for kredittkontroll, stabilisere leverandørkjeden og ha en gjennomtenkt kredittpolitikk. 

  

Strategien din må selvsagt omfatte det mest grunnleggende for å opprettholde en god kontantstrøm, som å fakturere raskt, optimalisere betalingsbetingelsene og redusere utgiftene. Men du kan også maksimere effektiviteten ved hjelp av programvare direkte integrert i dine egne økonomisystemer. 

  

Utnytte kredittforsikring for å sikre likviditet 

  

Mange bedrifter utnytter mulighetene som kredittforsikring gir for å sikre likviditeten. Dette gjelder både sikkerheten for at fakturaer blir dekket, samt den informasjonen kredittforsikringsselskapene kan gi om markedsforholdene og om den enkelte bedrifts kredittverdighet. Mange bedrifter bruker også kredittforsikringen til å søke banken om bedre finansiering.