Hvordan kan du dra nytte av kredittforsikring?

Fordeler med kredittforsikring: Lær om de fem viktigste fordelene ved å tegne en kredittforsikring

BC2 hvordan kan du dra nytte a kundene

Det er fem viktige fordeler med en kredittforsikring: 

  

1. Øke salget og hjelpe deg med å vokse 

En kredittforsikring kan hjelpe deg med å identifisere og vurdere nye kunder slik at du kan øke kredittrisiko over ditt vanlige risikonivå. Dette kan også bidra til å øke salget hos eksisterende kunder.  Du kan identifisere nye markeder å handle i ved å samarbeide med en underwriter på forhånd.  På denne måten kan du teste markedet ved hjelp av Atradius sin informasjon og avgjøre hvilken dekning du kan få i anbudsfasen for nye forretninger.  

Du kan også tilby mer konkurransedyktige betalingsbetingelser og høyere kreditteksponering, noe som kan være attraktivt for nye og eksisterende kunder, men som også beskytter deg hvis de ikke kan betale. 

 

2. Forbedre kontantstrømmen din 

Hvor mange utestående fakturaer har du akkurat nå? Problemer som følge av forsinkede eller manglende betalinger er en viktig årsak til konkurs. En kredittforsikring kan bedre kontantstrømmen din ved å redusere antall dager et salg kan være utestående, sørger for at du får betalt raskt etter at en kjøper går konkurs eller unnlater å betale, og gjøre det mulig for deg å outsource inkassotjenester uten ekstra kostnad for forsikrede fordringer og raskt tar hånd om forfalte fakturaer. Dette er viktig, for statistikken viser at jo raskere du tar hånd om en forsinket betaling, desto større er sjansen for å få innbetalt gjelden. 

 

3. Få bedre lånevilkår hos din långiver 

Visste du at en kredittforsikring kan hjelpe deg med å få tilgang til mer finansiering og øke beløpet du kan låne? Dette skyldes at långivere ser positivt på bedrifter som har en ekstra beskyttelse i form av en kredittforsikring, og kan gi deg bedre lånevilkår med sikkerhet i form av en kredittforsikring som gjør det mulig å overdra erstatningsutbetalinger til dem. 

 

4. Redusere avsetningen til tap på fordringer og beskytter bunnlinjen din 

Tap på fordringer er en realitet for mange i næringslivet, og det lønner seg å minimere risikoen for tap og aller helst fjerne det fra balansen. Med en kredittforsikring kan du frigjøre en del av de kontantene du holder til side for å dekke tap på fordringer, ettersom forsikringen dekker deg når en kunde ikke betaler. Og vet du hva det betyr? Ekstra kontantstrøm tilgjengelig for flere strategiske forretningstiltak som kan få selskapet ditt til å vokse.  

Uten kredittforsikring vil en tapt fordring på 100 000 kroner ramme bunnlinjen.   

Hvis du opererer med en fortjenestemargin på 10 %, må dette erstattes med 1 mill. kroner i nye salg før du kan komme tilbake til samme posisjon som før tapet.  

Kredittforsikringen vil beskytte mot dette og utbetaler pengene raskt, slik at nysalg kan realiseres som vekst i stedet for å dekke et eventuelt underskudd på bunnlinjen på grunn av tap på fordringer. 

 

5. Redusere kostnadene til kreditthåndtering 

Kredittforsikring hjelper deg med å ta bedre beslutninger raskere, noe som øker effektiviteten og til syvende og sist lønnsomheten.  Dermed kan du fokusere på det du er best på: å utvikle virksomheten i stedet for å jakte på dårlige fordringer. Atradius har lansert vår kundeportal, Atradius Atrium, som gir deg kundedata i sanntid, slik at du kan vurdere kredittkvaliteten i kundeporteføljen din og identifisere hvor du er mest eksponert i Norge eller i resten av verden.