Forberede deg på økonomisk og geopolitisk risiko

Vi lever i en tid der store økonomiske omveltninger skjer hyppigere enn noensinne.

D4 market volatility how to prepare

Hendelser som normalt inntreffer en eller to ganger i løpet av et århundre, skjer nå i løpet av et tiår.  

  

De siste årene har vi sett starten på et nytt kapittel i globaliseringens historie, med en opptrapping av handelskrigen mellom USA og Kina og handelsproblemer som følge av Brexit. 

  

Pandemien avslørte en rekke av sårbarhetene i det økonomiske systemet vårt, og ble etterfulgt av en krig i Europa som har satt robustheten i leverandørkjedene på ytterligere prøve.  

  

Samtidig har klimaendringene begynt å vise tenner med stadig mer ekstremvær, og verdens stormakter kjemper om sjeldne jordarter, teknologi og metaller som er nødvendige for det grønne skiftet. 

  

Så hvordan kan bedrifter forberede seg på den neste hendelsen? Hvordan kan du som bedriftsleder beskytte virksomheten mot de største økonomiske risikofaktorene? 

  

  

Pågående inflasjon  

  

Selv om inflasjonen har avtatt siden 2022, er den fortsatt relativt høy. Inflasjon bidrar til å svekke kjøpekraften og er spesielt farlig for bedrifter som har vanskelig for å videreføre prisøkninger. Når du vurderer kundenes kredittverdighet, er det derfor verdt å ta seg tid til å vurdere i hvilken grad de er eksponert for og påvirkes av prisøkninger. 

  

Resesjon 

  

For å få bukt med inflasjonen har sentralbanker verden over hevet renten. Det er en effektiv medisin, men ikke uten bivirkninger. Høyere renter reduserer kjøpekraften ytterligere og gjør det vanskeligere å hente inn ny kapital.  

  

I ytterste konsekvens kan enkelte økonomier havne i resesjon. En resesjon, kombinert med et høyt rentenivå, kan særlig ramme høyt belånte selskaper og forbrukerdrevne virksomheter. Du bør følge spesielt godt med på denne typen selskaper.  

Samtidig er det greit å huske at det ofte er i slutten av en lavkonjunktur man ser de høyeste konkurstallene. Det er derfor verdt å følge nøye med på kredittpolitikken når tidene begynner å bli bedre igjen. 

  

Eskalering av handelskrig og geopolitiske spenninger 

  

Tariffer og sanksjoner er en realitet i dagens globale handelslandskap. Det finnes en rekke strategier som bedrifter kan ta i bruk, blant annet onshoring og "friend-shoring". Det viktigste er å følge med på utviklingen i internasjonal geopolitikk og iverksette positive tiltak for å sikre bedriftens interesser. 

  

Det grønne skiftet 

  

Overgangen til ren energi og andre nullutslippstiltak byr på mange spennende muligheter. Men det kan også utgjøre en trussel, særlig for bedrifter hvis produkter er i ferd med å bli utdaterte (for eksempel leverandører av deler til forbrenningsmotorer) og bedrifter som kanskje ikke har kapital til å investere i omstillingen, og som kan bli utsatt for CO2-avgifter eller andre sanksjoner. 

  

Det er lurt å være oppmerksom på eventuelle utfordringer knyttet til det grønne skiftet som kan påvirke kundenes likviditet. I tillegg er det viktig å være på utkikk etter bobler. Selskaper med grønn teknologi kan noen ganger være svært høyt verdsatt, selv om de ikke har hatt positiv inntjening. 

  

Det ukjente 

  

Før covid-19 var det nesten ingen som forutså at et virus ville endre verdensøkonomien. Før invasjonen i Ukraina var det få som hadde trodd at vi ville oppleve en ny storkrig i Europa. Om den neste store hendelsen blir cyberkrig, klimaendringer, kunstig intelligens eller noe annet, vet vi ikke.  

  

Uansett er den beste måten å forberede seg på slike risikoer på å innta en aktiv holdning til kredittstyring og utvikle en kredittpolitikk som tar høyde for det uventede. 

  

((LINK to Credit management policy template))