Om Atradius Norge

Som den foretrukne leverandør av kredittforsikring og garantier kan vi tilby en unik, global service til norske bedrifter.

Leverandør av kredittforsikring, garantier og inkasso

Atradius i Norge tilbyr produkter og tjenester innenfor kredittforsikring, garantier og inkasso. Våre kunder er representert i mange forskjellige industrier, og størrelsen på selskapene varier fra små og mellomstore bedrifter til store konsern som er lokalisert rundt omkring i hele landet.

Kontoret i Norge ligger på Lysaker, like utenfor Oslo. Vi arbeider tett med våre kolleger rundt om i verden og er stolte av å tilby global service med et lokalt fokus.
 

Ledelsen og de ansatte i Norge

Atradius Norge har per i dag 23 ansatte som er fordelt på områdene underwriting, kundeansvar, nysalg, skadebehandling og administrasjon.

Morten NordvoldMorten Nordvold, Administrerende direktør

Morten Nordvold, Administrerende direktør for Atradius i Norge

Generalagent/ansvarlig for Atradius Norge. Morten har en aktiv rolle i selskapet og er involvert i det daglige arbeidet med kunder og strategiske partnere. Hans hovedfokus er å kontinuerlig utvikle og posisjonere Atradius som den ledende leverandøren av kredittforsikring i Norge.   

Morten har tidligere jobbet som administrerende direktør i NCM i Norge og viseadministrerende direktør i Gerling NCM. Han har en MBA i International Management fra USA .

 

Morten Nordvold

 

Eli PedersenEli Pedersen, Senior Manager Bonding

Eli Pedersen, Senior Manager Bonding, Atradius Norge

Eli har siden 2006 hatt ansvar for å lede og videreutvikle garantivirksomheten i Atradius Norge. På garantiområdet   vektlegger vi smidige rutiner, rask oppfølging og høy kompetanse. Vi ønsker å tilby alle våre kunder den beste service.

Eli er utdannet Handelsøkonom fra tidligere Handelsakademiet
i Oslo (nå en del av Handelshøyskolen BI)
 

 

Eli Pedersen

 

Steffen SkaarSteffen Skaar, Direktør - Global

Steffen Skaar, Manager, Global Norway

Steffen er ansvarlig for norske kunder som inngår i Atradius sitt «Global» servicekonsept.

Steffen har jobbet med kredittforsikring siden 2009 og har bakgrunn som underwriter, avdelingsleder og markedssjef i GIEK Kredittforsikring AS.

Utdannet Siviløkonom fra BI (4 år).

Steffen Skaar


 

 

 

 

Rüdiger HassRüdiger Hass, Senior Manager, Risk Services

Rüdiger Hass, Senior Manager, Risk Services i den norske avdelingen av Atradius.

Rüdiger tiltrådte stilling som Risk Services Manager i Gerling Nordic Kredittforsikring AS i 1997. Han har siden vært ansvarlig for Underwritering for norske og islandske kjøpere. I tillegg er han medlem av vår interne kredittkomite og regionale ledergruppe.
Rüdiger er også ansvarlig for SRM-saker og har ansvaret for flere nøkkelkunder.

Rüdiger startet i Gerling Konzern Speziale Kreditversicherungs AG i 1981. Han arbeidet med Underwriting av kjøpere i en rekke land i Europa. I 1997 startet Rüdiger å arbeide ved vårt Oslo-kontor.

Rüdiger er født nær Kiel i Nord-Tyskland. Han studerte økonomi ved Justus Liebig-Universitetet i Giessen og avsluttet sine studier som Diplomøkonom i 1981.

 

Rüdiger Hass

 

Christian LundeChristian Sandvik Lunde, Risk Manager

Christian Sandvik Lunde, Manager, Risk Service Norway

Christian was appointed manager for the risk department in October 2018. The risk department is responsible for underwriting of Norwegian and Icelandic companies. 

He has been working within the underwriting department in Atradius Norway since October 2010, as an Underwriter and Senior Underwriter.

Christian has a Bachelors degree in Business and Administration and a Masters degree in Finance from the Norwegian School of Economics.

Christian Lunde

 

 

 

 

 

 

Thor HarnesThor Kristian Harnes, Avdelingsdirektør

Thor Kristian Harnes, Avdelingsdirektør, Atradius Kredittforsikring.

Thor Kristian Harnes tiltrådte stilling som Avdelingsdirektør i den norske avdelingen av Atradius Credit Insurance N.V. i 2014, etter å ha innehatt forskjellige andre stillinger i organisasjonen. Han har overordnet ansvar for all løpende forretning som ligger under Commercial Unit i selskapet.

I tiden før Atradius, har Thor bakgrunn fra jobb i Kredinor fra 1987 – 1993 og i  NCM Kredittforsikring fra 1994 - 2002.

 

Thor Harnes

 

Thomas Larsen MeyerThomas Larsen Meyer, Salgsdirektør

Thomas Larsen Meyer, Salgsdirektør Kredittforsikring, Commercial Unit, Atradius Norge.

Ansatt siden februar 2004
Tidligere ulike lederstillinger i DNB Bank ASA i perioden 1985 – 2004.

Utdannet Siviløkonom fra Handelshøjskolen I København 1980.

Thomas Larsen

 


 

Gøril AndreasssenGøril Steinnes Andreassen, Økonomiansvarlig

Gøril Steinnes Andreassen, Økonomiansvarlig Atradius Norge.

Gøril S. Andreassen ble ansatt som Office Manager I NCM Kredittforsikring I april 1994, og fikk ved dette ansvar for administrasjon og økonomi på norgeskontoret. NCM fusjonerte med Gerling Kredittforsikring, siden Atradius, hvor Gøril fortsatte som Finance Manager Norway. Hun har blant annet ansvaret for all intern og ekstern rapportering som vedrører økonomi og HR.

Før ansettelsen I Atradius har Gøril arbeidet som Office Manager på norgeskontoret til offshore-selskapet Heerema, og som kasserer i Nordea.

Gøril ble født i Oslo og har en Bachelor of Management fra BI, i tillegg til grunnutdanning fra Bankakademiet.

 

Gøril Andreassen

 

 

 

Historie

Navnet Atradius ble lansert i august 2003, etter et navneskifte fra daværende Gerling NCM. Selskapet ble da en global leverandør av kredittforsikring. Gerling NCM ble etablert i 2001 gjennom en sammenslåing av det tyske kredittforsikringskonsernet Gerling-Konzern Speziale Kreditversichering (GKS) og det nederlandske kredittforsikringsselskapet Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM). Navnebyttet var fullstendig gjennomført i januar 2004.

Som aksjonær ble Gerling Group erstattet av en gruppe ledende internasjonale finansielle investorer, blant annet Swiss Re (verdens største reassuranseselskap), Deutsche Bank, Sal Oppenheim, Seguros Catalan Occidente (ledende spansk selskap innen finansielle tjenester), og Crèdito y Caución (verdens fjerde største kredittforsikringsselskap).
 

Internasjonalisering

Internasjonaliseringen av forretningslivet på slutten av 1980-årene og fremover, passet godt til NCM og GKS sine forretningskonsepter. De vokste raskt i takt med globaliseringen og økningen i internasjonal handel. Globaliseringen førte til en konsolidering i kredittforsikringsbransjen, og både NCM og GKS var ledende aktører på oppkjøp av kredittforsikrings- og inkassovirksomheter.

Atradius er i dag en av verdens største aktører innen kredittforsikring. Vi tilbyr tjenester og produkter fra mer enn 160 kontorer, i  54 land over hele verden.
 

Atradius i Norge

  • 1989 DnC Garanti og Nord og Syd Kredittforsikring fusjonerer under nytt navn - DnB Garanti og Kredittforsikring AS
  • 1993 NCM kjøper DnB's kredittforsikringsvirksomhet
  • 1996 GKS kjøper Uni Storebrand Kredittforsikring AS
  • 2001 Fusjonen mellom NCM og GKS
  • 2002 GERLING NCM etableres
  • 2003 Swiss Re, Deutsche Bank, samt en rekke mindre investorer overtar GERLING NCM
  • 2004 GERLING NCM skifter navn til Atradius


Karriere

Vi er et globalt firma som rekrutterer både lokale og internasjonale talenter. Vi jobber for å skape en positiv arbeidskultur for alle våre ansatte. Kontakt oss  gjerne for å få mer informasjon om ledige stillinger og ytterligere informasjon om oss som bedrift. Alternativt kan du sende oss en e-post med din CV og et søknadsbrev til kundesenter.no@atradius.com.

 

Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger.

 

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.