Dataene alle finansdirektører bør kjenne til

Business intelligence er avgjørende for strategiske beslutninger.

 

I7 the data every CFO

 

Som finansdirektør kan din innsikt i finansielle data være avgjørende for virksomhetens vekst. Jo mer informasjon av høy kvalitet du som finansdirektør har, desto mer effektiv blir kredittstyringen, og desto bedre innspill kan du komme med på styre- eller ledermøter. Med tilgang til oppdatert informasjon av høy kvalitet kan du ta bedre beslutninger om vekstplaner, kundeutvalg og kredittvurderinger. 

  

Slik blir du en mer datadrevet finansdirektør 

  

Med en kredittforsikring får du tilgang til en rekke datasett og verktøy som kan hjelpe deg med å vurdere bedriftens risiko og prioritere kundene dine. 

  

Blant de viktigste dataene du får fra Atradius, er vår kjøperrating. Dette er en kredittvurdering av dine kunder og potensielle kunder som spesifikt vurderer risikoen for at kunden din blir insolvent i løpet av de neste 12 månedene. 

  

Selve ratingen beregnes på grunnlag av kundens finansielle data, betalingshistorikk, input fra våre underwritere og supplerende data som indikerer om det foreligger en økt risiko for konkurs. Ratingen beregnes ulikt avhengig av kundesegment og geografi, og du kan få mer informasjon om dette ved et enkelt tastetrykk eller via din account manager. 

  

Men vurderingene våre og dataene de er basert på, er langt fra den eneste viktige innsikten du får fra oss. Vi har samlet en liste nedenfor: 

 

  • Se kundenes kredittvurdering i sanntid 

  • Hold oversikt over kundenes betalingshistorikk 

  • Se konsernrelaterte selskaper og din totale eksponering mot et konsern på tvers av datterselskaper. 

  • Få en god og rask oversikt over eksponeringen fordelt på land og selskap. 

  • Mulighet til å prioritere ekstra oppfølging av utvalgte kunder i porteføljen din 

  • Motta varsler om manglende betalinger 

  

Denne mengden informasjon blir gjort tilgjengelig for deg i sanntid som en del av kredittforsikringen.  Den omfatter dataanalyser og trender samt oppdatert finansiell informasjon om kundene dine.