Kredittforsikring: hvilke kunder bør du forsikre?

“Hvem bør jeg forsikre?” er et spørsmål vi ofte får fra finansdirektører som ønsker å redusere kredittrisiko.

BC1 Hvilke kunder bør du forsikre

Svaret er enkelt: alle, er i det minste de som potensielt kan utsette virksomheten din for tap som kan true virksomhetens finansielle stabilitet. 

 

Hva er fordelene med å forsikre hele porteføljen? 

  

En slik tilnærming er den mest kostnadseffektive og omfattende måten å minimere kredittrisikoen på. Hos Atradius, i likhet med de fleste ledende leverandører av kredittforsikring, dekker vi ofte alle våre kunders kredittransaksjoner. 

  

Ved å spre risiko, kan vi samarbeide med deg for å holde forsikringspremiene til ett minimum. Du vil også være beskyttet mot uventede mislighold. Hvis du ikke er forsikret, kan slike uforutsette hendelser ofte være de vanskeligste å komme seg fra. 

  

Risikominimering er kun en del av verdien kredittforsikring gir. Når du forsikrer kundeporteføljen din, får du i tillegg en uavhengig innsikt i kundenes kredittverdighet og risikoer knyttet til markedene de operer i. Jo flere kunder du forsikrer, desto større innsikt vil du få. 

  

Hva bør du tenke på når du velger hvilke kunder du skal forsikre? 

 

Atradius kan hjelpe deg med å sikre den riktige sammensetningen i din forsikrede portefølje. I tillegg har vi laget en liste, som du kan bruke når du setter sammen din portefølje. 

  

  1. Har du en stor eksponering mot noen enkeltkunder? 

  1. Har du kunder som legger inn svært store bestillinger? 

  1. Hvor mye tid og ressurser må du bruke på å sjekke nye kunder i nye markeder? 

  1. Har du kunder i land med svak lokal valuta? 

  1. Har du noen “blue-chip”-kunder som du er 100% sikker på at alltid betaler? 

  

En balansert kredittforsikringsportefølje vil hjelpe deg med å håndtere potensielle risikoområder, samtidig som den er kostnadseffektiv og minimerer ressursbruken til å gjøre løpende kredittsjekker.