Fem største risikoene med nye markeder

Å utvide handel til nye markeder kan være noe av det mest spennende med å drive en bedrift.

D3 What are the top five risks when

Det kan gi deg sjansen til å finne nye kunder, teste vekstpotensialet ditt og diversifisere kundeporteføljen, samtidig som det styrker ditt internasjonale omdømme. 

  

Men nye muligheter innebærer også nye risikoer. Når du ekspanderer til et ukjent marked, kan det være mange fallgruver. Her er fem av de største risikoene du kan støte på når du handler på kreditt, og områder du bør ta hensyn til når du utvikler din nye markedsstrategi. 

  

1. Mangel på finansiell informasjon 

  

Når du handler på åpen konto med nye kunder, er det viktig å ha god innsikt i deres økonomi for å kunne vurdere deres kredittverdighet. Det er imidlertid ikke alltid mulig å få tak i oppdatert informasjon, og i noen land er det ikke krav om at bedrifter skal offentliggjøre regnskapene sine. I slike tilfeller kan det være nødvendig å ta direkte kontakt med kunden og be om relevante dokumenter. 

  

2. Salgs- og leveringsbetingelser: Eiendomsforbehold (ROT) 

  

Det er viktig å ha fokus på de ulike standardene og lovene som gjelder for salgs- og leveringsbetingelser i et nytt marked. I flere markeder er det for eksempel viktig å ha eiendomsforbehold innskrevet i kontraktene. Fremgangsmåten og lovene varierer fra land til land, men grunntanken bak eiendomsforbehold er at du juridisk sett eier produktene du har solgt og levert, inntil de er betalt. 

  

3. Økonomisk og politisk ustabilitet 

  

Det er viktig å følge nøye med på utviklingen i det lokale markedet. En kraftig nedgang i kjøpekraften kan for eksempel føre til flere konkurser. Det kan også føre til at de lokale bankene blir mer risikoaverse og trekker tilbake finansieringen. Et skiftende politisk klima kan føre til plutselige inndragninger av eksportlisenser eller innføring av nye tollbestemmelser. 

  

4. Svak valuta 

  

Svake valutaer som er sårbare for svingende valutakurser, kan øke risikoen for mislighold. Dette gjelder særlig i lavinntektsland, der ellers stabile kunder kan ha problemer med å skaffe nok dollar eller euro til å betale regningene sine i tide. 

  

5. Mangel på lokal kjennskap 

  

Inngående kunnskap om ditt nye marked er avgjørende for å unngå blindsoner for lokale risikoer. Hvis du ekspanderer til nye geografiske områder, kan språk, tidssoner og lokale markedsregler være en utfordring. En grundig markedsundersøkelse vil være til hjelp, inkludert en forståelse av konkurrentene dine. Hvis du for eksempel vil unngå å eksponere deg for risiko i form av unødvendig lange kredittider, må du kunne benchmarke deg mot de generelle handelsbetingelsene for selskaper i din bransje i det aktuelle markedet. 

  

  

Slik beskytter du virksomheten din mot risikoer i nye markeder 

  

En av de beste måtene å minimere handelsrisikoen på når man går inn i et nytt marked, er å samarbeide med et kredittforsikringsselskap som er kjent med markedet og helst har lokal tilstedeværelse. Dette innebærer en forståelse av lokale lover og skikker samt den generelle økonomiske risikoen og markedsrisikoen. Atradius har for eksempel kontorer i mer enn 50 land og lokale underwritere med erfaring og ekspertise i enda flere land. 

  

Hos oss unngår du å kaste bort tid på kunder som viser seg å ha dårlig kredittverdighet. Vi har aktiv dekning av millioner av selskaper over hele verden og har sannsynligvis allerede undersøkt og vurdert de nye potensielle kundene dine.  

  

For en oversikt over handelsrisikoer i hele verden, se Atradius Country Risk Map. 

  

  • Last ned Country Risk Map