Hvor mye koster kredittforsikring?

Kostnaden på kredittforsikringer kalkuleres i forhold til en rekke risikofaktorer.

 

 BC4 Hvor mye koster kredittforsikring

 

Jo lavere risiko, desto lavere blir premien, som vanligvis koster mellom 0,1 % og 0,5 % av den forsikrede omsetningen.  

  

I tillegg til selve forsikringspremien påløper det også gebyrer for justering av kredittgrensen.  

Ved beregning av premien vil kredittforsikringsselskapet vanligvis ta hensyn til følgende faktorene:  

  

  • Kredittvilkår - Jo lengre kredittvilkår, desto større risiko og høyere premie 

  • Geografi – Hvis du driver forretning i land og områder med politisk uro, svak lokal valuta eller dårlig betalingshistorikk, kan dette påvirke premien 

  • Konsentrering av risiko – Hvis du er svært eksponert mot én enkelt bransje eller har få store kunder, kan dette føre til økt risiko for tap. 

  • Skadehistorikk – Antall skader påvirker premien din. Mange skader vil sannsynligvis resultere i en høyere premie, mens færre skader kan gi lavere premie. 

  

  

Du kjøper mye mer enn en forsikring 

  

I mange tilfeller vil besparelsene og fordelene ved å ha en kredittforsikring ofte overstige prisen. Bedre innsikt i kundenes kredittverdighet vil sannsynligvis føre til færre tap, og ved å bruke Atradius sparer du kostnadene for å bruke et ratingbyrå. Samtidig får du mer dypgående informasjon og mulighet til å få mer detaljerte kundevurderinger.  

  

Vi har lokale kontorer i mer enn 50 land, og uten ekstra kostnader hjelper vi deg med å komme inn på nye markeder uten at du trenger å ta unødvendig risiko.  

  

Når du forsikrer kredittsalget ditt, vil du også ofte oppleve at du kan øke lånekapasiteten din og få bedre lånevilkår i banken.  

  

I tillegg kan vi hjelpe deg med å benchmarke betalingsbetingelser, noe som kan bidra til å sikre salg eller unngå unødvendig lange kredittider. På denne måten støtter vi veksten din og hjelper deg med å forbedre kontantstrømmen. 

  

Forsikringspremien din 

  

Kredittforsikringspremien beregnes og fornyes vanligvis på årsbasis. Kundene våre betaler gjerne premien i månedlige eller kvartalsvis avdrag.