Hva dekkes ikke av kredittforsikringspolisen min?

Det generelle prinsippet for kredittforsikring er at vi forsikrer hele omsetningen din.

 I5 What is not covered by my credit

Vi ønsker imidlertid å tilby kundene våre fleksibilitet. Når du oppretter forsikringen, kan du derfor velge å ekskludere visse deler av virksomheten din fra forsikringen (du kan for eksempel velge å kun forsikre innenlands virksomhet eller kun dekke eksportvirksomheten).  

  

Hvis vi ikke kan tilby dekning for en del av porteføljen din, vil vi alltid forklare hvorfor, ettersom vi forstår at denne informasjonen kan være like verdifull for dine egne kredittbeslutninger som selve kredittforsikringen. 

  

Du er kun dekket for kunder med en avtalt kredittgrense 

  

Kredittgrenser kan fastsettes på flere måter: 

  • En skriftlig beslutning om kredittgrense etter at en underwriter fra Atradius har vurdert kunden din.  

  • En enkel kredittsjekk der vi gir deg et øyeblikkelig ja eller nei til et nivå som er forhåndsdefinert i polisen din. 

  • En skjønnsmessig kredittgrense (DCL) som du setter selv. Dette er det maksimale kredittnivået du kan godkjenne for en kunde, slik det er forhåndsdefinert i polisen, uten å måtte be om en kredittbeslutning fra oss. 

  

  

Du vil ikke være dekket for kunder som vi mener er for risikable 

  

Det er vår jobb å beskytte din (og vår) virksomhet. Hvis vi mener at det er høy risiko for mislighold, kan det hende at vi vil ekskludere enkelte selskaper fra dekningen. Hvis dette gjelder kunder eller potensielle kunder, gir vi deg beskjed og forklarer hvorfor. Hvis du er uenig, kan du si fra til oss, da vi alltid foretrekker et tett samarbeid med kundene våre og ser verdien av å dele informasjon. 

  

  • Land - noen ganger oppgir vi enkelte markeder som "off cover".  Du kan diskutere enkeltmarkeder og spesifikke virksomheter nærmere med din kundeansvarlige. Hvis du vil ha en oversikt over de nyeste risikonivåene for de enkelte landene, kan du se 

Atradius Country Risk Map 

  • Unntak fra polisen - du kan ha spesifikke unntak i polisen din. Disse kan variere fra situasjon til situasjon  

  • Kundeunntak - vi kan avslå å dekke bestemte kjøpere, det vil si kundene dine, fordi selskapet har dårlig kredittverdighet; vi vil gi en forklaring hvis vi avslår å dekke dem.