Export Practice

Våre Export Practice-publikasjoner forteller inngående om potensielle risikoer og handelshindre som virksomheter som ønsker å eksportere til nye markeder, kan møte, og gir praktiske veiledning

Den som intet våger...

Når virksomheter forlater det velkjente innenlandske markedet til fordel for den ukjente mengden med  eksporthandel, opplever de forståelig nok at de står overfor ytterligere risikoer. Noen ganger er disse reelle  barrièrer for vellykket salg. I vårt sett med Export Practice-publikasjoner identifiserer vi disse risikoene, og viser deg noen måter å unngå dem på, med praktisk veiledning.

 

Export practice: Salgskontrakter innen eksport

Handelsforbindelser kan styrkes ved en sterk kontrakt. Dårlig definert  klausuler eller ulike tolkninger kan gjør at partene i kontrakten enten holder tilbake eller misligholder betalinger. Salgskontrakter innen eksport skisserer de viktigste områdene som må vurderes når du utformer en kontrakt for vellykket eksport.

 

Risikosikring i internasjonal handel

Hvilke sikringstiltak er best egnet for forretninger i utlandet?

Merk: Export Practice-rapportene er bare tilgjengelig på engelsk.