Handelsrapporter

Atradius arrangerer jevnlig nettseminarer om den gjeldende økonomiske situasjonen i ulike markeder, noe som er svært nyttig for å øke vår bevissthet i nye markeder.

Credit Manager, Global 500 Consumer Products Company

Vi publiserer en rekke rapporter og artikler som gir innsikt og informasjon om en rekke saker som berører handel og eksport. Disse varierer i tilnærming fra Risk Map, som identifiserer risikonivåer i de enkelte landene, til praktisk informasjon slik som du finner dem i Export Practice-artiklene. Credit-to-Cash-orienteringene gir ytterligere handelsinformasjon om kredittstyringen.

Credit-to-Cash Briefings

Atradius Credit-til-Cash Briefings tilbyr gratis handelsinformasjon som er utformet for å støtte deg i den daglige driften av virksomheten. De inkluderer nyttige sjekklister.

Export Practice

Våre Export Practice-publikasjoner forteller inngående om potensielle risikoer og handelshindre som virksomheter som ønsker å eksportere til nye markeder, kan møte, og gir praktiske veiledning

Landrisiko

Vårt kart med landrisiko gir en oversikt over risikonivået knyttet til land over hele verden. Kartet er basert på data samlet inn av vårt Economic Research-team, og fokuserer på en rekke faktorer.

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.