Handelsrapporter

Atradius arrangerer jevnlig nettseminarer om den gjeldende økonomiske situasjonen i ulike markeder, noe som er svært nyttig for å øke vår bevissthet i nye markeder.

Credit Manager, Global 500 Consumer Products Company

Vi publiserer en rekke rapporter og artikler som gir innsikt og informasjon om en rekke saker som berører handel og eksport. Disse varierer i tilnærming fra Risk Map, som identifiserer risikonivåer i de enkelte landene, til praktisk informasjon slik som du finner dem i Export Practice-artiklene. Credit-to-Cash-orienteringene gir ytterligere handelsinformasjon om kredittstyringen.

Credit-to-Cash Briefings

Atradius Credit-til-Cash Briefings tilbyr gratis handelsinformasjon som er utformet for å støtte deg i den daglige driften av virksomheten. De inkluderer nyttige sjekklister.

Export Practice

Våre Export Practice-publikasjoner forteller inngående om potensielle risikoer og handelshindre som virksomheter som ønsker å eksportere til nye markeder, kan møte, og gir praktiske veiledning

Landrisiko

Vårt kart med landrisiko gir en oversikt over risikonivået knyttet til land over hele verden. Kartet er basert på data samlet inn av vårt Economic Research-team, og fokuserer på en rekke faktorer.