Om oss

"Da ordrene begynte å ta av i både antall og volum, innså vi hvor viktig det er for en virksomhet som oss å ha en partner. En som forstår vår virksomhet, er fleksibel og tilgjengelig, og som er ekspert i sitt felt."

Morten Fullerton, Int. Sales Manager, Rawbite

Som en av verdens ledende aktører innenfor kredittforsikring, garantier og inkasso er gode kunderelasjoner essensielt for oss. Dette prøver vi å oppnå gjennom gode produkter og utmerket kundeservice. Det å forstå deg og din bedrift er viktig for at vi skal kunne gjøre en god jobb. For å lykkes er det avgjørende av vi jobber tett sammen for å finne gode løsninger.

Om konsernet

Atradius tilbyr kredittforsikring og inkasso over hele verden med tilstedeværelse i 50 land, samt garantier i utvalgte markeder.

Om Atradius Norge

Atradius er en av Norges ledende leverandører av kredittforsikring og garantier. Vi har som mål å være best på service og gjennom det skape sterke relasjoner til kundene våre.

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.