Om oss

"Vår dedikerte kundeansvarlig er aldri langt unna, hun er ekspeditt"

CFO Tore Nedland

Atradius i Norge har en lang og stolt historie som strekker helt tilbake til 1915. I dag er vi blant de ledende selskaper innen kredittforsikring, garantier og inkasso. Dit har vi kommet gjennom gode produkter, høy kompetanse og et mål om å være best på service. Det å forstå deg og din bedrift er viktig for at vi skal kunne gjøre en god jobb, og vi mener at nøkkelen til gode løsninger er et nært samarbeid med våre kunder i både inn- og utland.

Om konsernet

Atradius er en stolt leverandør av globale kredittforsikrings- og inkassotjenester, samt garantier i utvalgte markeder.

Om Atradius Norge

Som den foretrukne leverandør av kredittforsikring og garantier kan vi tilby en unik, global service til norske bedrifter.

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.