Rapporter

MENA Country Report Algeria 2018

Landrapport

 • Algerie
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,

24 juli 2018

Despite the rebound in oil prices economic growth is expected to recover only modestly in 2018 as fiscal consolidation hampers private consumption growth.

Handelsrapporter

Informasjon om handelsmuligheter inkludert dokumentene: Export Practice, Credit-to-Cash Briefings og Atradius Risk Map.

Sektoranalyse

Våre sektoranalyser gir deg de siste trender og framtidsutsikter i utvalgte nøkkelbransjer.

Атрадиус Прогноза по индустрии

Filter

etter land

Filtrer etter land

etter sektor

Filtrer etter sektor

etter nøkkelord

Filtrer etter søkeord

  Market Monitor Consumer Durables UK 2019

  Market Monitor

  • Storbritannia
  • Varige Forbruksgoder

  11 april 2019

  The UK sales outlook for consumer durables in 2019 is more subdued as household finances are strained and private consumption growth is decreasing.

  Market Monitor Consumer Durables USA 2019

  Market Monitor

  • USA
  • Varige Forbruksgoder

  11 april 2019

  Higher costs of raw materials and import tariffs have increased operational costs and reduced overall profitability in the household appliances segment.

  Market Monitor Consumer Durables Netherlands 2019

  Market Monitor

  • Nederland
  • Varige Forbruksgoder

  11 april 2019

  Insolvencies are expected to level off or to increase slightly in 2019, in line with the forecast of a modest 2% increase in Dutch business failures.

  Market Monitor Consumer Durables Italy 2019

  Market Monitor

  • Italia
  • Varige Forbruksgoder

  11 april 2019

  Many smaller retailers lack the flexibility and financial means to adapt business models to changing consumer habits, and the credit risk remains elevated.

  Market Monitor Consumer Durables Germany 2019

  Market Monitor

  • Tyskland
  • Varige Forbruksgoder

  11 april 2019

  Retailers´ margins are expected to decrease further due to the fierce competitive market environment in most segments and increased price transparency.

  Market Monitor Consumer Durables China 2019

  Market Monitor

  • Kina
  • Varige Forbruksgoder

  11 april 2019

  Profit margins of retailers in the online segment to increase slightly in 2019, while brick-and-mortar retailers face continued margin pressure.

  Market Monitor Consumer Durables UAE 2019

  Market Monitor

  • De forente Arabiske Emirater
  • Varige Forbruksgoder

  11 april 2019

  The number of payment delays and protracted defaults is expected to remain high in 2019, due to ongoing cash flow problems and restricted access to loans.

  Market Monitor Consumer Durables France 2019

  Market Monitor

  • Frankrike
  • Varige Forbruksgoder

  11 april 2019

  Even larger consumer durables retailers could face troubles due to increased financial exposure after acquisitions and the difficult economic environment.

  Market Monitor Consumer Durables Spain 2019

  Market Monitor

  • Spania
  • Varige Forbruksgoder

  11 april 2019

  Good payment behaviour in the household appliances, furniture and consumer electronics segments over the past two years, and no major changes are expected.

  Market Monitor Consumer Durables Belgium 2019

  Market Monitor

  • Belgia
  • Varige Forbruksgoder

  11 april 2019

  Both payment delays and insolvencies are expected to increase in the coming six months, mainly affecting smaller consumer durables retailers in Belgium.

  Ansvarsfraskrivelse

  Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.