Rapporter

MENA Country Report Algeria 2018

Landrapport

 • Algerie
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,

24 juli 2018

Despite the rebound in oil prices economic growth is expected to recover only modestly in 2018 as fiscal consolidation hampers private consumption growth.

Handelsrapporter

Informasjon om handelsmuligheter inkludert dokumentene: Export Practice, Credit-to-Cash Briefings og Atradius Risk Map.

Sektoranalyse

Våre sektoranalyser gir deg de siste trender og framtidsutsikter i utvalgte nøkkelbransjer.

Атрадиус Прогноза по индустрии

Filter

etter land

Filtrer etter land

etter sektor

Filtrer etter sektor

etter nøkkelord

Filtrer etter søkeord

  Global Economic Outlook - November 2019

  Økonomisk forskning

  • Algerie,
  • Angola,
  • Generell økonomisk

  19 november 2019

  The global economy is losing steam in 2019 and 2020. As the trade war accelerates this, consumer resilience will help avoid recession.

  Peronists back in power, herculean task ahead

  Økonomisk forskning

  • Argentina
  • Generell økonomisk

  05 november 2019

  Regaining investors’ trust will be key to Fernández’s success in reinvigorating the Argentinian economy, but it is not the only thing.

  Cyprus country update October 2019

  Økonomisk forskning

  • Cyprus
  • Generell økonomisk

  22 oktober 2019

  Cyprus's economy is on solid ground but crisis legacies persist.

  Ireland: default risk soars on vague economic outlook

  Barometer for betalingspraksis

  • Irland
  • Jordbruk,
  • Automotive/Transport,

  22 oktober 2019

  Ireland’s highly open economy is cooling off and demand in export markets is set to remain weak while the domestic economy faces increasing capacity constraints and lower government spending.

  Spain: sign of recovery from high level of insolvencies

  Barometer for betalingspraksis

  • Spania
  • Automotive/Transport,
  • Kjemikalier/Farmasøytisk,

  22 oktober 2019

  Economic growth in Spain is expected to be strong this year (2.3%), although slightly lower than last year.

  Switzerland: number of insolvencies grow

  Barometer for betalingspraksis

  • Sveits
  • Jordbruk,
  • Varige Forbruksgoder,

  22 oktober 2019

  In 2019, another 4% increase is expected in Swiss insolvencies.

  Sweden: navigating through challenging economic times

  Barometer for betalingspraksis

  • Sverige
  • Jordbruk,
  • Automotive/Transport,

  22 oktober 2019

  Another 3% increase in insolvencies, following those recorded in the past couple of years, is expected this year in Sweden.

  Austria: insolvencies expected to increase

  Barometer for betalingspraksis

  • Østerrike
  • Jordbruk,
  • Elektronikk/IKT,

  22 oktober 2019

  This year, Austria’s economic expansion is expected to decelerate to around 1.5%, due to weaker exports, decreasing investment and lower industrial production growth.

  Denmark: businesses safeguard cashflow

  Barometer for betalingspraksis

  • Danmark
  • Jordbruk,
  • Automotive/Transport,

  22 oktober 2019

  Economic growth in Denmark is forecast to increase to 2% this year.

  Belgium: trade credit risk outlook increasingly fragile

  Barometer for betalingspraksis

  • Belgia
  • Jordbruk,
  • Automotive/Transport,

  22 oktober 2019

  Economic growth in Belgium is expected to slowdown to 1.2% this year and in 2020.

  Ansvarsfraskrivelse

  Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.