Rapporter

Promising Markets for 2018

økonomisk forskning

 • Colombia,
 • ,
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,

11 januar 2018

Promising emerging markets for 2018

The economic recovery in emerging market economies is expected to continue strengthening in 2018 and these markets could present opportunities for business.

Handelsrapporter

Informasjon om handelsmuligheter inkludert dokumentene: Export Practice, Credit-to-Cash Briefings og Atradius Risk Map.

Sektoranalyse

Våre sektoranalyser gir deg de siste trender og framtidsutsikter i utvalgte nøkkelbransjer.

Industry Performance Cloud

Filter...

etter land

Filtrer etter land

etter sektor

Filtrer etter sektor

etter nøkkelord

Filtrer etter søkeord

  Asia Pacific: an increase in payment duration in 2018

  Betalings Practices Barometer

  • Australia,
  • Kina,
  • Kjemikalier/Farmasøytisk,
  • Konstruksjon,

  23 mai 2018

  Despite minor improvements, the impact of late payments cannot be denied and businesses in Asia Pacific need more time to convert B2B invoices into cash.

  Australia: a sharp increase in DSO

  Betalings Practices Barometer

  • Australia
  • Kjemikalier/Farmasøytisk,
  • Konstruksjon,

  23 mai 2018

  In 2018, respondents in Australia reported a steep increase in DSO and the need for more time to convert B2B invoices into cash.

  China: late payment still the norm

  Betalings Practices Barometer

  • Kina
  • Kjemikalier/Farmasøytisk,
  • Konstruksjon,

  23 mai 2018

  Payment delays have remained largely stable and payment duration improved. Bankruptcy and failed collection attempts remain top reasons for write-offs.

  Hong Kong: a high level of overdue B2B invoices

  Betalings Practices Barometer

  • Hong Kong
  • Konstruksjon,
  • Varige Forbruksgoder,

  23 mai 2018

  Despite improvements, the proportion of overdue B2B invoices and that of uncollectable B2B receivables in Hong Kong remain some of the highest in Asia Pacific.

  India: the country most affected by late payment

  Betalings Practices Barometer

  • India
  • Kjemikalier/Farmasøytisk,
  • Konstruksjon,

  23 mai 2018

  2018 brought many changes in India – more frequent payment delays, increases in the proportion of overdue B2B invoices and DSO, a longer payment duration.

  Indonesia: the highest increase in overdue B2B invoices

  Betalings Practices Barometer

  • Indonesia
  • Automotive/Transport,
  • Konstruksjon,

  23 mai 2018

  In 2018, respondents in Indonesia reported an increase in the frequency of late payment and a significant increase in overdue B2B invoices.

  Singapore: frequent late payments in 2018

  Betalings Practices Barometer

  • Singapore
  • Automotive/Transport,
  • Kjemikalier/Farmasøytisk,

  23 mai 2018

  Despite improvements, the vast majority of respondents in Singapore reported frequent late payments by their B2B customers.

  Japan: the most inclined to offer credit terms

  Betalings Practices Barometer

  • Japan
  • Jordbruk,
  • Kjemikalier/Farmasøytisk,

  23 mai 2018

  In 2018, respondents in Japan reported an increase in overdue B2B invoices and a longer time to convert B2B invoices into cash.

  Taiwan: payment duration increase in 2018

  Betalings Practices Barometer

  • Taiwan
  • Konstruksjon,
  • Varige Forbruksgoder,

  23 mai 2018

  Changes in the average payment terms and payment delays brought an increase in Taiwan’s average payment duration which is the second highest in the region.

  Country report Austria 2018

  Landrapport

  • Østerrike
  • Jordbruk,
  • Automotive/Transport,

  15 mai 2018

  In 2018, economic growth is expected to remain above 2%, sustained by domestic and international demand. The momentum is forecast to slow down in 2019.

  Ansvarsfraskrivelse

  Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.