Rapporter

MENA Country Report Algeria 2018

Landrapport

 • Algerie
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,

24 juli 2018

Despite the rebound in oil prices economic growth is expected to recover only modestly in 2018 as fiscal consolidation hampers private consumption growth.

Handelsrapporter

Informasjon om handelsmuligheter inkludert dokumentene: Export Practice, Credit-to-Cash Briefings og Atradius Risk Map.

Sektoranalyse

Våre sektoranalyser gir deg de siste trender og framtidsutsikter i utvalgte nøkkelbransjer.

Атрадиус Прогноза по индустрии

Filter...

etter land

Filtrer etter land

etter sektor

Filtrer etter sektor

etter nøkkelord

Filtrer etter søkeord

  Market Monitor food United Kingdom 2018

  Market Monitor

  • Storbritannia
  • Mat

  19 desember 2018

  Some larger players continue to push the supply chain on price and longer payment terms, adding cash flow challenges to mainly smaller food businesses.

  Market Monitor food France 2018

  Market Monitor

  • Frankrike
  • Mat

  19 desember 2018

  Many food producers and processors struggle to pass on higher input prices, which is hampered by the high concentration and market power of retailers.

  Market Monitor food Denmark 2018

  Market Monitor

  • Danmark
  • Mat

  19 desember 2018

  As the UK is a major Danish export market, a hard Brexit could trigger a significant decrease in Danish export of food and agricultural products.

  Market Monitor food Ireland 2018

  Market Monitor

  • Irland
  • Mat

  19 desember 2018

  Despite efforts of food exporters to diversify shipments away from Britain, a hard Brexit remains a major challenge, also for shipments to mainland Europe.

  Market Monitor food Netherlands 2018

  Market Monitor

  • Nederland
  • Mat

  19 desember 2018

  Growth is set to continue, but the strong export orientation makes many food businesses susceptible to trade disputes and price/currency fluctuations.

  Market Monitor food Germany 2018

  Market Monitor

  • Tyskland
  • Mat

  19 desember 2018

  Many meat processors and producers suffer from higher procurement prices, while their ability to pass on those increases to retailers is limited.

  Market Monitor food Italy 2018

  Market Monitor

  • Italia
  • Mat

  19 desember 2018

  Even the biggest food retailers are small compared to other major international players, and e-commerce is increasingly challenging traditional businesses.

  Market Monitor food Mexico 2018

  Market Monitor

  • Mexico
  • Mat

  19 desember 2018

  The new Mexican government could launch policies in order to increase domestic production and put emphasis on domestic agricultural support programmes.

  Market Monitor food USA 2018

  Market Monitor

  • USA
  • Mat

  19 desember 2018

  After shrinking in 2018 US food businesses´ profit margins are expected to decrease further in 2019, as fuel prices and other input costs are increasing.

  Market Monitor food Australia 2018

  Market Monitor

  • Australia
  • Mat

  19 desember 2018

  Higher input costs have increased the pressure on margins in recent years, with a recent draught in Australia having and additional negative impact.

  Ansvarsfraskrivelse

  Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.