Rapporter

Våre rapporter gir deg analyser av den økonomiske situasjonen i mer enn 40 land, og fremtidsutsiktene til de største bransjene.

Filter:

Nyeste rapport
Clean Energy Transition: Pharmaceuticals

Can the industry cut its own emissions and improve the health of the planet?


Market Monitor

  • ,
  • Algerie,
  • Kjemikalier/Farmasøytisk

Internasjonal handel

Rapporter om kredittstyring, eksportpraksis og vårt kvartalsvise risikokart som ser på risiko på landnivå.

Trading Briefs | Atradius

Bransjeutsikter

Et raskt overblikk over kredittrisiko i nøkkelbransjer i viktige markeder.

Industry Performance Forecast Weather Icon

Risikokart

Et verdenskart som viser politisk risiko i de enkelte land.

Risk map, Country Risk, Country credit ratings | Atradius

Landrapport

Rapporter om polititisk stabilitet, økonomiske resultater og fremtidsutsikter basert på vekst i BNP, eksport, investeringer og forbrukerindikatorer.

Country_reports_small

Økonomisk analyse

Økonomisk utvikling og konkursutvikling i et utvalg markeder.

economic_research_color_small

Market Monitor

Rapporter om nøkkelbransjer i utvalgte markeder med fokus på kredittrisiko og økonomiske forhold.

02E29268_desat_small

Barometer for betalingspraksis

En årlig undersøkelse om selskapers betalingspraksis i mer enn 30 land globalt.

RAIN_CHANGE_small

Inkassohåndbok

Vår internsjonale inkassohåndbok inneholder informasjon om lovgivning og inkassoprosesser i en rekke land.

Hard_bag_FI_small