Rapporter

Asia Pacific: an increase in payment duration in 2018

Betalings Practices Barometer

 • Australia,
 • Kina,
 • Kjemikalier/Farmasøytisk,
 • Konstruksjon,

23 mai 2018

Asia contact us

Despite minor improvements, the impact of late payments cannot be denied and businesses in Asia Pacific need more time to convert B2B invoices into cash.

Handelsrapporter

Informasjon om handelsmuligheter inkludert dokumentene: Export Practice, Credit-to-Cash Briefings og Atradius Risk Map.

Sektoranalyse

Våre sektoranalyser gir deg de siste trender og framtidsutsikter i utvalgte nøkkelbransjer.

Industry Performance Cloud

Filter...

etter land

Filtrer etter land

etter sektor

Filtrer etter sektor

etter nøkkelord

Filtrer etter søkeord

  Market Monitor chemicals United Kingdom 2018

  Market Monitor

  • Storbritannia
  • Kjemikalier/Farmasøytisk

  19 juli 2018

  Good short-term outlook for the chemicals sector, but Brexit poses a downside risk for businesses profitability and payment behaviour in the mid-term.

  Market Monitor chemicals India 2018

  Market Monitor

  • India
  • Kjemikalier/Farmasøytisk

  19 juli 2018

  Sales growth in the pharmaceuticals and healthcare market is supported by a robust economic outlook and increasing private and public healthcare spending.

  Market Monitor chemicals Italy 2018

  Market Monitor

  • Italia
  • Kjemikalier/Farmasøytisk

  19 juli 2018

  Further growth expected, but businesses dependent on construction, construction materials and consumer durables still require particular attention.

  Market Monitor Chemicals USA 2018

  Market Monitor

  • USA
  • Kjemikalier/Farmasøytisk

  19 juli 2018

  Potential taxes on chemicals-related imports could find US chemicals businesses paying more for feedstocks and would negatively impact supply chains.

  Market Monitor chemicals Brazil 2018

  Market Monitor

  • Brasil
  • Kjemikalier/Farmasøytisk

  19 juli 2018

  Chemicals businesses dependent on raw materials imports are highly exposed to exchange rate volatility and the looming threat of trade restrictions.

  Market Monitor chemicals Indonesia 2018

  Market Monitor

  • Indonesia
  • Kjemikalier/Farmasøytisk

  19 juli 2018

  Indonesian pharmaceuticals sector growth is driven by a rising population and the roll-out of the government's universal healthcare insurance system.

  Market Monitor chemicals Mexico 2018

  Market Monitor

  • Mexico
  • Kjemikalier/Farmasøytisk

  19 juli 2018

  Payment delays have not increased in 2017, despite many businesses suffering from decreased liquidity due to higher import prices for commodities.

  Market Monitor chemicals Poland 2018

  Market Monitor

  • Polen
  • Kjemikalier/Farmasøytisk

  19 juli 2018

  Payment behaviour in the Polish chemicals sector has been good over the past two years, and the number of non-payments and insolvencies has been low.

  Market Monitor chemicals Turkey 2018

  Market Monitor

  • Tyrkia
  • Kjemikalier/Farmasøytisk

  19 juli 2018

  Payment delays and insolvencies are expected to increase in the chemicals sector due to lower sales and the lira depreciation since the end of 2017.

  European gas market outlook 2018

  økonomisk forskning

  • Russland
  • Generell økonomisk

  10 juli 2018

  Despite concerns about energy security, the gas trade between Europe and Russia is working for the benefit of both

  Ansvarsfraskrivelse

  Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.