Rapporter

Global Economic Outlook - November 2016

økonomisk forskning

 • Algerie,
 • Angola,
 • Generell økonomisk

23 november 2016

Economic Outlook

Pressures on international trade are mounting around the globe and the outlook is increasingly uncertain.

Handelsrapporter

Informasjon om handelsmuligheter inkludert dokumentene: Export Practice, Credit-to-Cash Briefings og Atradius Risk Map.

Sektoranalyse

Våre sektoranalyser gir deg de siste trender og framtidsutsikter i utvalgte nøkkelbransjer.

Industry Performance Cloud

Filter...

etter land

Filtrer etter land

etter sektor

Filtrer etter sektor

etter nøkkelord

Filtrer etter søkeord

  Brexit: one year later - June 2017

  økonomisk forskning

  • Østerrike,
  • Belgia,
  • Generell økonomisk

  09 juni 2017

  One year after the UK vote to leave the EU, cracks are beginning to show in the economy. This Atradius report offers an update on the current situation and insolvency outlook.

  Market Monitor ICT China 2017

  Market Monitor

  • Kina
  • Elektronikk/IKT

  06 juni 2017

  ICT sales growth is slowing down, and in some segments requests to prolong payment terms and overdue payments have increased since the end of 2015.

  Market Monitor ICT India 2017

  Market Monitor

  • India
  • Elektronikk/IKT

  06 juni 2017

  Despite robust growth rates, pricing pressure and cheap imports are key challenges in the domestic ICT market, especially for smaller IT distributors.

  Market Monitor ICT United Kingdom 2017

  Market Monitor

  • Storbritannia
  • Elektronikk/IKT

  06 juni 2017

  ICT growth is expected to slow down in 2017 as increased economic uncertainty is affecting household consumption growth and business investments.

  Market Monitor ICT USA 2017

  Market Monitor

  • USA
  • Elektronikk/IKT

  06 juni 2017

  It still remains to be seen to what extent the Trump administration´s policies will impact the US market for information and communication technology.

  Market Monitor ICT France 2017

  Market Monitor

  • Frankrike
  • Elektronikk/IKT

  06 juni 2017

  Despite overall growth, many French ICT companies face structurally low margins, price pressure and an on-going consolidation process in the market.

  Market Monitor ICT Italy 2017

  Market Monitor

  • Italia
  • Elektronikk/IKT

  06 juni 2017

  Due to limited organic growth opportunities and the on-going economic uncertainty, market players strive to expand through acquisitions and specialisation.

  Market Monitor ICT Germany 2017

  Market Monitor

  • Tyskland
  • Elektronikk/IKT

  06 juni 2017

  Despite continued sales growth, most German ICT businesses operate on very tight margins due to fierce competition and price erosion in most subsectors.

  Market Monitor ICT Japan 2017

  Market Monitor

  • Japan
  • Elektronikk/IKT

  06 juni 2017

  On average, payments in the ICT sector take between 30 and 90 days. Business culture promotes prompt payment, and therefore the number of delays is low.

  Market Monitor ICT South Korea 2017

  Market Monitor

  • Sør-Korea
  • Elektronikk/IKT

  06 juni 2017

  Payment behaviour in the South Korean ICT sector has been good over the past two years, and the number of payment delays and insolvencies is low.

  Ansvarsfraskrivelse

  Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.