Rapporter

Våre rapporter gir deg analyser av den økonomiske situasjonen i mer enn 40 land, og fremtidsutsiktene til de største bransjene.

Filter:

Nyeste rapport
Regional Economic Outlook Asia - March 2023

The economic recovery in Asia is losing steam, but not for long


Økonomisk analyse

  • Kina,
  • Hong Kong,
  • Generell økonomisk

Internasjonal handel

Rapporter om kredittstyring, eksportpraksis og vårt kvartalsvise risikokart som ser på risiko på landnivå.

Trading Briefs | Atradius

Bransjeutsikter

Et raskt overblikk over kredittrisiko i nøkkelbransjer i viktige markeder.

Industry Performance Forecast Weather Icon

Risikokart

Et verdenskart som viser politisk risiko i de enkelte land.

Risk map, Country Risk, Country credit ratings | Atradius

Landrapport

Rapporter om polititisk stabilitet, økonomiske resultater og fremtidsutsikter basert på vekst i BNP, eksport, investeringer og forbrukerindikatorer.

Country_reports_small

Økonomisk analyse

Økonomisk utvikling og konkursutvikling i et utvalg markeder.

economic_research_color_small

Market Monitor

Rapporter om nøkkelbransjer i utvalgte markeder med fokus på kredittrisiko og økonomiske forhold.

02E29268_desat_small

Barometer for betalingspraksis

En årlig undersøkelse om selskapers betalingspraksis i mer enn 30 land globalt.

RAIN_CHANGE_small

Inkassohåndbok

Vår internsjonale inkassohåndbok inneholder informasjon om lovgivning og inkassoprosesser i en rekke land.

Hard_bag_FI_small
Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.