Country Report Austria 2016

Landrapport

 • Østerrike
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,
 • Kjemikalier/Farmasøytisk,
 • Konstruksjon,
 • Varige Forbruksgoder,
 • Elektronikk/IKT,
 • Finansielle Tjenester,
 • Mat,
 • Maskiner/Ingeniør,
 • Metaller,
 • Papir,
 • Tjenester,
 • Stål,
 • Tekstiler

28 april 2016

In 2015, Austrian business insolvencies decreased by 5%. However, in 2016 the pace of corporate insolvency decrease is expected to slow down to just 2%.

2016_CR_WE_Austria_key_indicators 2016_CR_WE_Austria_industries_performance

The insolvency environment

Pace of corporate insolvencies decrease expected to slow down in 2016

2016_CR_WE_Austria_business_insolvencies

Austrian business insolvencies decreased by 5% in 2015. However, this positive trend is expected to slow down in 2016, with insolvencies forecast to decline just 2%.

Economic situation

Higher growth expected in 2016

2016_CR_WE_Austria_Real_GDP

The Austrian economy recorded modest growth of 0.7% in 2015, sustained by rising investments and exports. With an increase of only 0.2%, private consumption growth remained subdued hampered by increased unemployment (9.1%) and lower wage growth.

In 2016, GDP growth is expected to accelerate to 1.7%, as domestic consumption is expected to pick up again.

2016_CR_WE_Austria_Real_private_consumption

Private consumption is forecast to increase 1.1% due to an income tax reform in place since January 2016 and slightly decreasing unemployment. Investments are also expected to pick up this year.

 

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.