Country report Austria 2017

Landrapport

  • Østerrike
  • Jordbruk,
  • Automotive/Transport,

16 mai 2017

Despite higher economic growth rate of about 2% is expected in 2017, business insolvencies are forecast to increase again in 2017, by 3% year-on-year.

Austria key indicators

Austria industries performance forecast

The insolvency environment

The phase of yearly insolvencies decreases has come to an end

After decreasing three years in a row, Austrian business insolvencies increased again in 2016, by 1.5%, and are expected to rise further in 2017 (up 3%).

 

 

 

 

Austrian business insolvencies

 

 

 

 

Economic situation

Higher growth expected in 2017

 

 

 

 

Austria real GDP growth

 

 

 

Austrian GDP grew 1.4% in 2016 and is expected to increase 1.9% in 2017, fuelled by both domestic consumption and exports. Private consumption is forecast to increase 1.9%, helped by decreasing unemployment.

 

Austria real private consumption

 

Exports are expected to benefit from increasing demand in the eurozone and overseas markets. Inflation is forecast to increase more than 2% in 2017 following the 0.9% rise in 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.