Country Report Canada 2019

Landrapport

  • Canada
  • Generell økonomisk

07 februar 2019

Despite a forecast growth slowdown in 2019 the economy should still experience positive momentum, with low unemployment and manageable inflation.

2019 canada country report

2019 canada country report2019 canada pic3

 

The insolvency environment

No major decrease expected in 2019

After decreases of more than 5% in 2016 and 2017, the number of corporate bankruptcies is expected to level-off in 2018 and 2019. This is mainly due to lower economic growth and higher interest rates.

 

2019 canada country report

Main economic developments

Economic growth expected to slow down in 2019

After expanding 3% in 2017, Canada´s GDP growth slowed down to about 2% in 2018 as private consumption growth decreased due to lower wage growth and rising interest rates.

2019 canada country report

The Canadian economy continues to operate near its potential and the composition of growth is more balanced. In 2019 GDP is forecast to grow below 2% as export, household consumption and investment growth further ease. However, the Canadian economy should still experience positive momentum, with low unemployment, manageable inflation and rising, but historically low interest rates.

The new US-Mexico-Canada Agreement (USMCA) has reduced trade policy uncertainty in North America, which has been an important curb to business confidence and investment. Together with Mexico, Canada is shielded from any global tariffs on cars the US might impose on national security grounds by means of a tariff-free quota well above current export levels.

However, despite the agreement, US import tariffs on Canadian steel and aluminium imports remain in place for the time being. Additionally current trade conflicts, particularly between the United States and China, continue to weigh on global growth and commodity prices.

 

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.